GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM481 INTRODUCTION TO CHEMICAL INSTRUMENTATION Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


İngilizce


Kimyasal analizde geniş yer tutan enstrümental analiz cihazlarının bileşenlerini ve ortak olan parçalarını tanıtmak, her parçanın türü ve işleyişi hakkında bilgi vermek, enstrümental analiz dersinde anlatılan sistemlerle bağlantı kurmalarını ve gerektiğinde bilinçli seçim yapabilmelerini sağlamak.


Prof.Dr. F. Nil Ertaş


1 Enstrümental cihazların bileşenlerini tanıma becerisi
2 Analiz yönteminin temel ilkeleri ile cihaz bileşenlerinin işleyişi arasında ilişki kurabilme
3 Kullanım amacına uygun cihaz bileşenlerini (lamba, dedektör vb) seçebilme becerisini kazanma
4 Kullanılan cihaz bileşenlerinin üstünlüklerini ve sınırlamalarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Enstrümental analizde kullanılan cihazların temel bileşenleri, bunların çalışma ilkesinin basit elektrik ve elektronik bilgisine dayalı olarak verilmesi, bileşenlerin işlevleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyasal analizlerin sınıflandırılması, bir cihazın temel bileşenleri
2 Basit elektrik devreleri, paralel ve seri bağlı devrelerin akım ve potansiyel bölücü olarak kullanımı
3 Elektronik devrelerin tanımı, yarı iletkenler, pn kavşakları, yönünde ve ters yönde besleme koşulları
4 Transistörlerin çalışma ilkesi, katlandırıcılar
5 Anolog ve sayısal sinyaller
6 İşlemci katlandırıcılarla sinyallerin işlenmesi
7 Sinyal üreticiler, sabit akım ve potansiyel kaynakları
8 Arasınav-
9 Sinyal okuyucular
10 Sıvı kristaller ve gösterge olarak kullanımı
11 Işık kaynaklarının sınıflandırılması, Lazerler
12 GB, IR, UV, X- ışını kaynakları
13 Işın dedektörleri
14 Proje sunumu
15 Proje sunumu
16 Final sınavı

DERS KİTABI: H.Tural, F.N.Ertaş, “Kimyasal Enstrümantasyonun Temel İlkeleri” E.U. Fen Fakültesi yayınları, No. 166 (2000) YARDIMCI KİTAPLAR: D.A.Skoog, J.J.Leory,”Principles of Instrumental Analysis” Sounders College Publishing, 4th Edition (1992) M.H.Willard, L.L.Merritt, J.A.Dean, F.A.Settle, “Instrumental Methods of Analysis” D. Van Nostrand Company, (1981)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 30 30
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 2 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 10 30
Okuma 3 4 12
Toplam İş Yükü (saat) 127

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4 3 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek