GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM402 BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli Ders Grubu 4 8 8,00

Lisans


Türkçe


Laboratuvar bilgisinin desteklenmesi ve biyolojik sistemlerin analizinde araştırma yeteneğinin kazandırılması temel amaçtır.


Dersi seçen öğrenciler için tez çalışmasını yürütecek öğretim üyesi atanır.


1 Temel bilimlerin verilerini biyokimya alanıyla ilgili konularda moleküler düzeyde kullanabilme becerisi,
2 Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme becerisi,
3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda, bilimsel araştırma alanlarına katkılarını geliştirebilme,
4 Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi,
5 Biyokimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını geliştirebilme ve kullanma becerisi,
6 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme,
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi,
8 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme,
9 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme,
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
11 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme,
12 Kalite konularında bilinc sahibi olabilme,
13 Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme,

Birinci Öğretim


Kaynak Tarama Teknikleri(Diploma Çalışması-I)


Yok


Deneysel çalışma


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Deneysel Çalışma Proje Tasarımı
2 Deneysel Çalışma Deneysel Çalışma
3 Deneysel Çalışma Deneysel Çalışma
4 Deneysel Çalışma Deneysel Çalışma
5 Deneysel Çalışma Deneysel Çalışma
6 Deneysel Çalışma Deneysel Çalışma
7 Deneysel Çalışma Deneysel Çalışma
8 Deneysel Çalışma Gözlemleme/Değerlendirme
9 Deneysel Çalışma Deneysel Çalışma
10 Deneysel Çalışma Deneysel Çalışma
11 Deneysel Çalışma Deneysel Çalışma
12 Deneysel Çalışma Deneysel Çalışma
13 Deneysel Çalışma Deneysel Çalışma
14 Deneysel Çalışma Proje Hazırlama
15 Deneysel Çalışma Proje Hazırlama
16 Proje sunumu Proje sunumu

İnternet ve veri tabanlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Takım/Grup Çalışması 14 4 56
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 2 2
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 30 30
Bireysel Çalışma 14 8 112
Toplam İş Yükü (saat) 230

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 5
ÖÇ 13 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek