GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1420 ANATOMİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin öncelikli amacı insan anatomisini öğrencilere tanıtmaktır. Ayrıca anatomik terimlerin doğru kullanımları öğretilecektir. Dersin hedefi ise insan vücudunun sistemleri ve organlarının temel elemanlarının öğretilmesidir.1 İnsan anotomisi ile ilgili alanların bilimsel temelini detaylı olarak anlayabilme ve kullanabilme
2 Anotomik yapıları ve bunların ilişkilerini tanımlayabilme
3 Bağımsız öğrenme ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayabilme
4 Meslektaşlar ile etkin çalışabilme ve iletişimde kişisel becerileri geliştirebilme
5 Klinik problemleri kavrama ve çözümlemede bağımsız ve kreatif düşünebilme


Yok


Yok


Anatominin tanımı, temel vücut bileşenleri, iskelet, kas, sinir, dolaşım ve sindirim sistemlerinin temel yapısal özellikleri ve koordinasyonları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Anotomiye giriş ve terminoloji
2 Lokomotor anotomi
3 Anotomik düzlemler, aksisler ve vücudun kısımları
4 Dolaşım ve lemfatik sistem
5 Kardiovasküler sistem
6 Sindirim sistemi
7 Solunum sistemi
8 Ara sınav
9 Üriner sistem
10 Üreme sistemi
11 Endokrin sistem
12 Sinir sistemi
13 İnsan duyu organları
14 Rehberli problem çözümü
15 Rehberli problem çözümü
16 Final sınavı

GJ Tortara, SR Grabowski, Principles of Anotomy and Physiology, 10th edn. John Wiley(2003) KS Saladin, Anotomy and Physiology;The unity of form and function, Mc Graw Hill (2006) FH Netler, Atlas of Human Anotomy, 5th edn. Saunders, Elsevier (2011)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 4 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek