GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1426 BİYOKİMYASAL DİYAGNOSTİKLER Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Yeni diyagnostik metodların ve kitlerin geliştirilmesi amacı ile biyokimyasal ve moleküler tekniklerin nasıl kullanılacağının öğrenilmesi ve anlaşılmasıdır.


Prof. Dr. Suna TİMUR


1 Moleküler diyagnostikler ile ilgili temel prensipleri ve terminolojiyi analayabilme
2 Yeni diyagnostik metodların geliştirilmesi için düşünme ve analiz becerisi kazanabilme
3 Biyoteknoloji şirketleri tarafından geliştirilen güncel diyagnostik metodları ve kitlerin çalışma prensibini anlayabilme.
4 Moleküler diyagnostik araçların kişiye özel tıp çalışmaları için önemini anlayabilme


Yok


Yok


Moleküler diyagnostiklerin sınıflandırılması ve bazı klinik uygulamaları, biyoteknoloji firmaları tarafından geliştirilen ticari kitler, yeni moleküler diyagnostiklerin geliştirilmesi ve validasyonu ile ilgili prosedürler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Klinik ve araştırma laboratuarlarında kullanılan moleküler diyagnostiklere giriş. Tarım, veterinerlik ve çevre analizlerinde moleküler diyagnostikler.
2 Nanodiyagnostikler. Nanopartikül temelli diyagnostikler.
3 Çip ve mikroarray temelli diyagnostikler
4 Yeni biyomarkerların tanımlanmasında moleküler diyagnostiklerin kullanımı.
5 Genetik hastalıklar için moleküler diyagnostikler
6 Enfeksiyon hastalıkları için moleküler diyagnostikler
7 Kanser için moleküler diyagnostikler
8 Ara sınav
9 Moleküler diyagnostikler ve kişiye özel tıp
10 Adli bilimlerde moleküler diyagnostiklerin kullanımı
11 Bir diyagnostik geliştirilmesine ilişkin yaşam döngüsü (proses basamakları)
12 Biyokimyasal diyagnostik testleri geliştirilmesi ve validasyonu ile ilgili kriterler, yasal düzenlemeler
13 Ulusal/uluslararası firmalar tarafından geliştirilmiş ve satışa sunulmuş ticari biyokimyasal diyagnostiklere örnekler.
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final sınavı

Coleman WB, Tsongalis GJ. Molecular Diagnostics For the Clinical Laboratorian, Second Edition. Humana Press, 2005 Lela Buckingham and Maribeth Flaws. Molecular Diagnostics: Fundamentals, Methods and Clinical Applications. Barnes and Noble, 2011. Dongfeng Tan MD and Henry T. Lynch MD. Principles of Molecular Diagnostics and Personalized Cancer Medicine . Kluwer, 2013 Jim Huggett (Editor), Justin O'Grady (Editor) Molecular Diagnostics: Current Research and Applications. Caister Academic Press, 2014


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 24 24
Rapor Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek