GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM406 BIOCHEMICAL IMAGING TECHNIQUES Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, biyokimyasal araştırmalarda kullanılan farklı moleküler görüntüleme tekniklerine ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi verilmesidir.


Dr. Öğr. Üyesi Hichem Moulahoum


1 Metabolizmanın incelenmesi amacı ile kullanılan farklı biyokimyasal görüntüleme tekniklerinin temel prensiplerini anlayabilme
2 Laboratuarlarda gerçekleştirilen görüntüleme deneyleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
3 Görüntüleme çalışmalarından elde edilen sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme
4 Farklı görüntüleme metodlarının avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilme.
5 Sağlık bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında kullanılan görüntüleme teknikleri ile ilgili son gelişmeleri takip edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Farklı mikroskoplar ve görüntüleme metodlarına ilişkin teorik ve pratik prensipler. Floresans işaretleyiciler kullanılarak hücresel yapıların ve fizyolojik fonksiyonların mikroskopta görüntülenmesi. Floresans mikroskop ve konfokal görüntülemenin nanoteknoloji ve sağlık ile ilişkili alanlardaki uygulamaları. Immunokimyasal boyama ve görüntüleme teknikleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Görüntüleme tekniklerine giriş; Biyolojk /moleküler görüntüleme prensipler, tanımlamalar, Medikal(diyagnostik) Görüntüleme, Optikal görüntüleme, Biyofotonik
2 Mikroskopi; mikroskop tipleri, ışık mikroskopisi ve tipleri, ışık ve optik, ışık kaynakları ve özellikleri, mikroskop bileşenleri
3 Mikroskopide magnifikasyon, rezolusyon ve Kontrast. Brigthfield microscopy, Darkfield mikroskopi, Faz-kontrast mikroskopi, Polarize ışık mikroskopisi, stereo mikroskopi
4 Işık mikroskopisi için örnek hazırlığı, Histokimya ve immünohistokimya
5 Floresans ve Konfocal mikroskopi, Floresan teknikler, prensipler, Immunofloresans, Konfocal lazer Scanning Mikroskopi ve uygulamalar
6 Elektron Mikroskopi; ışık ve elektron mikroskopisinin kıyaslanması, Cyro-mikroskoplar, Transmission Eectron Microscopy(TEM), prensipler, TEM için örnek hazırlığı ve uygulamalar
7 Ara sınav
8 Elektron Mikroskopi; Scanning Electron Microscopy (SEM), prensipler, SEM için örnek hazırlığı ve uygulamalar
9 Scanning Probe Mcroscopy: Atomic Force Microscopy (AFM), Prensipler ve uygulamalar.
10 Moleküler /Medikal Imaging, Prensipler ve Uygulamalar
11 Moleküler /Medikal Imaging; X-ray görüntüleme, Bilgisayarlı tomografi( CT),, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)
12 Moleküler /Medikal Imaging; Ultrasound Görüntüleme, Doppler Ultra Sound, Prensipler uygulamalar
13 Nükleer Medikal Imaging; SPECT ve PET, prensipler uygulamalar
14 Moleküler prob tasarımı
15 Tartışma; Görüntileme tekniklerinin kombinasyonu
16 Final sınavı

Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging, Douglas B. Murphy, Michael W. Davidson, Wiley-Blackwell, 2012. Molecular Imaging: Principles and Practice, Ralph Weissleder; Brian D. Ross; Alnawaz Rehemtulla; Sanjiv S. Gambhir; Ralph M. Feather Jr, 2010, People’s Medical Publishing House. Molecular Imaging: Basic Principles And Applications In Biomedical Research, 2013, Markus Rudin, Imperial College Press. Electron Microscopy, Pushpa Viswanathan, MJP Publisher, 2019. Kubitscheck, U. (2013). Fluorescence Microscopy: From Principles to Biological Applications, Wiley-Blackwell. Biophotonics: Concepts to Applications, Gerd Keiser, 2016, Springer. Igor, B. Buchwalow, IB., Werner, B. (2010). Immunohistochemistry: Basics and Methods, Springer. Atomic Force Microscopy, Peter Eaton, Paul West, 2010, Oxford University Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 2 14 28
Tartışma 1 2 2
Soru-Yanıt 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 5 2 1 4 1 3 1
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 5 5 2 1 4 1 4 1
ÖÇ 3 3 4 4 4 4 5 3 2 1 4 1 2 4 3 1
ÖÇ 4 4 4 4 3 4 5 5 2 1 4 1 4 1
ÖÇ 5 4 4 4 4 3 5 5 2 5 1 5 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek