GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM007 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI-KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Kimya laboratuvarı veya kimya sanayiinde karşılaşılabilecek kimyasalların taşıdıkları risklere göre kullanım, depolama ve bertaraf yöntemlerini öğretmek


Prof. Dr. Demet Astley


1 Kimyasallar hakkında sistematik bilgi edinme
2 Tehlikeli kimyasalların sınıflandırmasını yapabilme
3 Kimyasallara ait malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MS-DS) kullanabilme
4 Kimyasalların depolanma ve bertaraf yöntemlerine karar verebilme
5 Kimyasallarla ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olma

Birinci Öğretim


Yok


YokHafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyasal maddelerin özellikleri ve zararları
2 Kimyasal maddelerin özellikleri ve zararları
3 Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MS-DS) kullanımı
4 Kimyasal maddelerin etiketlenmesi ve toplanması
5 Kimyasal maddelerin taşınması ve depolanması
6 Kimyasal maddelerin bertarafı
7 Kimyasal maddelerle çalışmalarda yasal düzenlemeler
8 Ara sınav
9 Geçimsiz kimyasallar ve atık kimyasalların bertarafı
10 Kimyasal maddeler için riskler ve alınabilecek önlemler
11 Tehlikeli kimyasallar
12 Tehlikeli kimyasallarla çalışma
13 Tehlikeli kimyasalların toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafı
14 Tehlikeli atıklar hakkında yasal düzenlemeler
15 Tehlikeli atıkların yönetimi
16 Final sınavı

DERS KİTABI: 1. Margaret-Ann Armour, Hazardous Laboratory Chemicals Disposal Guide, Lewis Publishers, 01 March 2003, ISBN 13: 9781566705677 ISBN 10: 1566705673 2. Clifton VanGuilder, Introduction to Hazardous Waste Management, Mercury Learning & Information, 28 January 2012, ISBN 13: 9781936420261 ISBN 10: 1936420260 3. Eugene Meyer, Chemistry of Hazardous Materials, Prentice Hall, 18 July 2013, ISBN 13: 9780133146882 ISBN 10: 013314688X 4. Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans, Hazardous Waste Management, July 1, 2010, ISBN-13: 978-1577666936 ISBN-10: 1577666933 5. Çevre ve Orman Bakanlığı Yönetmelikleri YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Tehlikeli kimyasalların yönetimi ile ilgili güncel yayınlar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 3 3 4 3
ÖÇ 2 3 3 3 4 3
ÖÇ 3 3 3 3 4 3
ÖÇ 4 3 3 3 5 3
ÖÇ 5 3 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek