GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM223 HISTORY OF SCIENCE AND CHEMISTRY Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


İngilizce


Dersin amacı, öğrencinin kimya ve bilimin gelişimini etkileyen önemli olayları öğrenmesi ve tarihteki önemli olaylarda bilim adamlarının kullandığı metodları analiz edilmesidir. Diğer bir amaç ise öğrencilerin buldukları analiz sonuçlarını sunabilmesidir.1 Tarihteki önemli olayları tanımlayabilme
2 Bilimin gelişmesinde, bilim adamının önemli katkılarını analiz edebilmek
3 Bilimin gelişmesinde bir bilim adamının önemli katkılarını anlatan analizlerin sonuçlar sunum yapabilmesi
4 Bilimin gelişmesinde bir bilim adamının önemli katkılarını bilimsel üslup kullanarak kısa bir özet yazabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilim tarihindeki önemli gelişmeler ele alınmaktadır. Galileo, Newton tarafından sunulan fizikteki önemli gelişmeleri içermektedir. Dersin yarısını den daha fazla kimyadaki önemli olaylar oluşturacaktır ve Dalton, Lavoisier, Mendelev ve Davy gibi bilim adamlarının çalışmalarını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Güneş sistemi: Copernicus, Tycho, Kepler
2 İlk bilim adamları: Galileo, Newton, Halley
3 Gazlar ve su buhar: Boyle, Black, Watt
4 Kimya: Priestley, Cavendish, Lavoisier
5 Atom: Dalton, Gay-Lussac, Avogadro
6 Elektrokimya: Volta, Davy, Faraday
7 Işık: Young, Maxwell, Einstein
8 Ara sınav
9 Kalıtım: Darwin, Wallace, Mendel
10 periyodik cetvel
11 Katot ışınları ve elektron
12 X-ışınları, radyoaktivite ve atomun yapısı
13 emisyon spektrumları ve atomun elektronik yapısı
14 Bağlanma ve moleküler yapı
15 x-ray kristallografi ve DNA'nin yapısı
16 Final sınavı

Science: A History 1543 – 2001, John Gribbin, Penguin, 2003; Science: A Four Thousand Year History, Patricia Fara, Oxford University Press, 2010Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 3 5
ÖÇ 2 5 3 5 5
ÖÇ 3 5 3 5
ÖÇ 4 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek