GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM003 KEMOMETRİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin ana hedefi analitik kimyada veri analizine ilişkin temel bilgilerin ve uygulamalı kemometrik yaklaşıma bir giriş yapmaktır. Gerçek problemleri çözmede veri analiz programlarının kullanımı üzerinde durulacaktır.


Prof. Dr. H. Ertaş


1 İstatistiksel bilgilerin genel özellikleri hakkında iletişim kurabilme becerisi
2 İstatistiksel verileri değerlendirme becerisi
3 Bilimsel çalışmaları takipedebilme ve kemometri hakkında bilgileri yorumlayabilme becerisi
4 Optimizasyon çalışmalarında bir denel tasarım yapabilme becerisi
5 Son verileri takip edebilme becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste kemometrik yöntemlere kuramsal bir giriş yapılacaktır. Dersin içeriği yanılgı türleri, verilerin istatistiksel değerlendirilmesi, varyans analizi ve denel tasarım uygulamları üzerinde odaklanmıştır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kemometriye giriş, anlamlı rakamlar, birimler ve istatistiksel parametreler
2 Yanılgı türleri, doğruluk, kesinlik, sonuçların Gauss dağılım, kısmi validasyon
3 Null Hiptezi, güven aralığı, t testi, F testi
4 Q testi, Grubbs testi, ölçüm belirsizliği
5 En küçük kareler yöntemi, bir kalibrasyon grafiğinin çizimi
6 Kalibrasyon grafiğinin yanılgı kaynakları
7 Dış kalibrasyon grafiği, standart katma, iç standart yöntemi
8 Arasınav
9 ANOVA, Varyans analizi
10 Matriks işlemler
11 Denel Tasarım
12 Kısmi ve tam faktöryel tasarım
13 Placket-Burrman ve Taguchi tasarımları
14 Merkezi Kompozit Tasarım
15 Merkezi Kompozit Tasarım
16 Final Sınavı

J.C. Miller, J.N. Miller, “Statistics for Analytical Chemistry” Ellis Horwood PTR Prentice Hall, 1993 K.R. Beebe, R.J. Pell, M.B. Seasholtz, “Chemometrics : A Prectical Guide”. J. Wiley ve Sons, 1998Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 3 1 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 83

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek