GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT005 MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Fen ve mühendislik bilimlerinde karşılaşılan çeşitli problemlerin Matematiksel Yöntemler (graf teori, doğrusal programlama, tam sayılı programlama, diferansiyel denklemler vb.) kullanılarak modellenmesi, bu modellerin çeşitli çözücü (solver) programlarda çözdürülmesi ve sonuçların uygulanabilmesi amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Arif GÜRSOY


1 Optimizasyon kavramını anlayabilme
2 Matematiksel model oluşturabilme
3 Fen ve mühendislik problemlerini modelleyebilme
4 Fen ve mühendislik problem modellerinin çözümünü yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fen ve mühendislik problemleri, matematiksel Yöntemler (graf teori, doğrusal programlama, tam sayılı programlama, diferansiyel denklemler), modelleme, çözücüler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Optimizasyon, Optimizasyon Problemleri
2 Optimizasyon, Optimizasyon Problemleri, Optimizasyon Süreci, Modelleme, Matematiksel Modelin Araçları
3 Modelleme, Modelleme Araçları, Bir Matematiksel Modelin Oluşturulması
4 Basit Modelleme Teknikleri
5 Büyük Ölçekli Problemler İçin Modelleme Teknikleri
6 Alternatif Modelleme
7 Model Çözme, Çözüm Yaklaşımları, Optimizasyon Yazılımları
8 Ara sınav
9 Optimizasyon Yazılımları, Model Çözümü Ve Girdi Hazırlama, Çıktı Analizi
10 Modelleme Yazılımları
11 Uygulama Problemleri, Modeller, Çözümleri
12 Uygulama Problemleri, Modeller, Çözümleri
13 Uygulama Problemleri, Modeller, Çözümleri
14 Ödev proje sunumları
15 Ödev proje sunumları
16 Final sınavı

Optimization Modelling: A Practical Approach, Ruhul Amin Sarker, Charles S. Newton, CRC Press, 2007. Doğrusal Programlama, İmdat Kara, Bilim Teknik Yayınevi Mathematical Modeling In Science And Engineering: An Axiomatic Approach, Ismael Herrera, George E Pinder, Wiley, 2012 Mathematical Modeling in Economics, Ecology and the Environment, Natali Hritonenko, Yuri Yatsenko, Kluwer Academic, 1999. An Introduction To Mathematical Modeling, Edward A. Bender, Wiley, 1978.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Quiz için Bireysel Çalışma 3 5 15
Ev Ödevi 3 1 3
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 2 3 5
ÖÇ 2 4 3 5
ÖÇ 3 4 3 5
ÖÇ 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek