GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM002 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Kimyasal maddelerle çalışılan laboratuvarlarda deneyler sırasında ve sonrasında uyulması gereken kuralların ve Laboratuvar çalışmaları esnasında açığa çıkan atıkları toplanması, süreci kaynağında ayrılması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi işlemlerini öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. E.M.Ayan


1 Laboratuvarın genel olarak tanıtılması
2 Laboratuvarda çalışma prensipleri
3 Laboratuvar kazaları
4 Laboratuvar güvenlik kuralları ve işaretler

Birinci ÖğretimYok


Kimyasal maddelerle çalışılan laboratuvarlarda çalışan kişilerin ve laboratuvarın güvenliği açısından önemli Laboratuvar güvenlik kurallarının, Denemeler sonucu açığa çıkan atıkların Atık Yönetim proseslerini içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Laboratuvarın genel olarak tanıtılması
1 Laboratuvarda çalışma prensipleri
2 Laboratuvar kazaları
3 Laboratuvar güvenlik kuralları ve işaretler
4 Laboratuvar güvenlik kuralları ve işaretler
5 Kimyasal ajanlardan korunma talimatı
6 Yetkililer, görevleri ve sorumlulukları
7 Ara sınav
8 Atık Yönetimi tanımlanması ve kanuni zorunluluklar
9 Kimyasal atıkların sınıflandırılması ve atıkların birbirleri ile uyumlarının incelenmesi
10 Atık depolanması, etiketlenmesi ve kodlara göre ayrılması
11 Tıbbi atıkların sınıflandırılması
12 Radyoaktif atıklar
13 Atıkların geri kazanılması ve bertarafı
14 Laboratuvar kazalarında ilk yardım
15 Final sınavı

1. Information Safety in University Chemistry Courses An Introduction for Students, BGI/GUV-I 8553 E October 2009. 2. Chemical Laboratory Safety and Security, The Natıonal Academıes Press Washington, DC, 2010.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 87

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 0 4 5 5
ÖÇ 1 4 5 5
ÖÇ 2 4 5 5
ÖÇ 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek