GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BİY006 GENETİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Genetik alanındaki son gelişmelerin ve güncel konuların öğrencilere aktarılmasıdır.


Prof.Dr. N.Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU


1 Genetik alanındaki son gelişmeleri ve bu gelişmelerin temel moleküler mekanizmalarını öğrenebilme
2 Genetikte meydana gelen son gelişmelerin biyolojinin diğer alanlarındaki yansımalarını anlayabilme
3 Genetik alanındaki son gelişmelerin farklı alanlardaki uygulamalarını öğrenebilme
4 Genetik konularını güncel hayata uyarlayabilme
5 Genetikte meydana gelen son gelişmelerin toplumdaki etkilerini anlamlandırabilme ve değerlendirebilme
6 Genetik ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Moleküler Tanı: Monokloal antikorlar, biofluorescent ve bioluminescent sistemler. Nükleik asit tanı sistemleri. Genetik Hastalıkların moleküler tanısı. Terapatik ajanlar olarak nükleik asitler: Antisens RNA, Ribozimler, RNA interferensi. İnsan gen tedavisi. Aşılar: subunit aşılar, peptid aşılar, DNA aşıları, atenüe aşılar, vektör aşılar. Mikrobiyal insektisitler: Bt toksini ve mühendisliği, Baculoviruslar. Metabolomik. Farmakogenetik, farmakogenomik, moleküler tanısı. Kök hücre teknolojisi ve uygulamaları. Yaşlanma ve Apoptosis. Doku ve organ mühendisliği. Biyoteknoloji patentleri, sosyal konular ve etik.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Moleküler Tanı: İmmünolojik Tanı Yöntemleri, Monokloal antikorlar, biofluorescent ve bioluminescent sistemler, Renkli Floresan Proteinler, Mikrobiyal Biyosensörler
2 Nükleik asit tanı sistemleri I: Hibridizasyon Probları, Radyoaktif Olmayan Hibridizasyon Prosedürleri, Moleküler Beacons
3 Nükleik asit tanı sistemleri II: DNA Fingerprinting (DNA Parmakizi çıkartma), RAPD, Real Time PCR, İmmünokantitatif Real-time PCR, Soy (Ata) Tayini, Hayvan Türlerinin Belirlenmesi, Otomatize DNA Analizi
4 Genetik Hastalıkların moleküler tanısı: Kistik Fibrozis Taraması, Orak Hücre Anemisi, PCR/OLA Prosedürü, Padlock Probları, Floresans İşaretli PCR Primerleriyle Genotiplendirme, Taq Man Assay
5 Terapötik ajanlar olarak nükleik asitler: Antisens RNA, Antisens Oligonükleotidler, Ribozimler, Deoksiribozimler, Kimerik RNA-DNA Molekülleri, Aptamerler, RNA interferensi
6 İnsan gen tedavisi: Nükleik Asit İletimi, Ex vivo gen tedavisi, In vivo gen tedavisi, Hedefleme Sistemleri, Lipidler, Bakteriler, Kollajen, Antikorlar, Aptamerler, Gen tedavisi konusundaki toplumsal endişeler
7 Aşılar: DNA aşıları, subunit aşılar, peptid aşılar, çürük Aşısı atenüe aşılar, vektör aşılar, Antijen İletim Sistemi Olarak Bakteriler
8 Ara sınav
9 Mikrobiyal insektisitler: Bacillus thuringiensis Toksini, Etki Mekanizması, Toksin Geni İzolasyonu, B.thuringiensis Toksin Geni Mühendisliği, Biyokontrol Ajanı Olarak Baculovirüsler
10 Metabolomik: Tarihçesi, Teknikleri: Gaz Kromatografisi, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi, Nüklear Manyetik Rezonans Spektroskopi, Direk Enjeksiyon MS, FT-IR Spektroskopisi, LC-MS, Kapilar Elektroforez (CE), Metabolomik: Avantajları, Sınırlamaları, Uygulama Alanları, Geleceği
11 Farmakogenomik: Farmakogenomik Nedir? Tarihçesi, İlaç metabolize eden enzimler, İlaç yanıtı ve yan etkisi ile ilişkili faktörler, İlaç metabolizması enzimlerinde genetik kusurlara neden olan mekanizmalar, Tek nükleotid polimorfizmleri (SNPs), İlaç metabolizmasında görülen farklılıklar, Farmakogenetiğin Avantajları, Gelecekteki Eğilimi, Gelişiminin Önündeki Engeller, Mevcut Etkisi
12 Kök hücre teknolojisi ve uygulamaları: Kök Hücre Nedir? Totipotent, Pluripotent ve Multipotent Kök Hücreler, Kök Hücre Tipleri, Embriyonik ve non-embriyonik Kök Hücreler, Erişkin Kök Hücreleri (Somatik Kök Hücreler): Hematopoietik kök hücre, Stromal kök hücreler ve organ spesifik kök hücreler
13 Yaşlanma ve Apoptosis: Canlılarda hücre ölümü, serbest radikal ataklar ve telomer kısalması
14 Doku ve organ mühendisliği: Doku Mühendisliği Yapı İskeleleri, Doku Yapı İskelesinde Kullanılan Biyomalzemeler, Doku Yapı İskelesi Üretimi, Doku Mühendisliğinde Biyoreaktörler Yapay Organlar: Karaciğer, kalp, deri, mesane, kıkırdak, kemik, kornea, yemek borusu, nefes borusu
15 Biyoteknoloji patentleri, sosyal konuları ve etik
16 Final sınavı

DERS KİTABI: • Glick, B.R., Pasternak, J.J. and Patten, C.L. “Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA”. 4th Ed. ASM Press, Washington, DC. USA. 2010 YARDIMCI KİTAPLAR: • Madigan, M.T ve Martinko, J.M. “Mikroorganizmaların Biyolojisi” 11th Ed. Çökmüş, C. Çeviri Editörü. Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 3 2 6
Rapor Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek