GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2422 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, toplum için değerli kaynakları üretmek ve kirletilmiş çevreyi temizlemek için mikrobiyolojik arıtım teknolojilerinin bilimsel prensiplerini öğrencilere öğretmektir.


Öğr. Gör. Dr. Emre ERDEN


1 Biyolojik atık arıtımının temel unsurlarını, prensiplerini ve uygulamalarını anlamak
2 Kirliliğin boyutunun azaltılmasında çevre biyoteknolojisi uygulamalarında yer alan prensip, prosedür ve yöntemleri uygulayabilme
3 Atık su arıtımı için en önemli parametrelerin belirlenmesi ve izlenmesi, atık suyun arıtımında uzmanlık
4 Çevreden ağır metallerin uzaklaştırılmasında mikroorganizmaları ve yüksek bitkileri kullanabilme yetisi kazanma
5 Remediyasyonda mikrobiyolojik yaklaşımları kullanabilme
6 Sınırlı bilgi varlığında problem çözebilme yetisi kazanma
7 Dinleyicilerin talepleri doğrultusunda ve teknik alt yapılarına göre bir dökümanın içeriğini organize etme
8 Kanıtlar ve/veya yeterli bir detaylı açıklama ile desteklenen olguları bildirmek
9 Biyoteknolojik uygulamanın sosyal, kültürel, siyasi ve çevresel hususlarını anlama
10 Bilimsel literatür ve ilgili kaynakları bağımsız olarak araştırabilme
11 Toplumsal sorunlar ele alındığında biyoteknolojide biyokimyagerin rolünü anlamak.
12 Sınıf çalışmalarına katılarak grup tartışmaları ve problem çözme yeteneğinde deneyim kazanmak
13 Son verileri takip edebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders izleyen konuları içermektedir: Giriş, Çevre izleme, Kanalizasyon arıtımı, Temiz teknolojisi, Biyoremediyasyon, Biyoteknoloji ve Sürdürülebilir teknoloji, Doğal kaynak geri kazanımı, Çevre yönetimi ve yasalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çevre: Temel kavramlar ve konular
2 Çevre Kirliliği: Kirlilik tipleri, Kirlilik ölçüm yöntemleri, Çevre yönetim metodolojisi, - problem çözümü yaklaşımları ve sınırlamaları
3 Su kirliliği ve kontrolu: Nadir doğal kaynak olarak su, su yönetimi gereksinimi, Su kirliliğinin kaynakları, Atık su toplama, Atık su arıtımı – Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım prosesleri
4 Mikrobiyolojik atık su arıtımları, Aerobik proses, Aktif çamur, Oksidasyon havuzları, Damlatmalı filtreler, kuleler, döner diskler, döner tamburlar
5 Anaerobik prosesler, Anaerobik çürütme, Anaerobik filtreler, Anaerobik çamur reaktörleri
6 Çeştili endüstrilerin atık sularının arıtım şemaları
7 Çevrede ksenobiyotik yıkımının mikrobiyolojisi, Ekolojik değerlendirmeler, yıkım davranışı ve yıkıcı plazmitler; Hidrokarbonlar, sünstitüe hidrokarbonlar, petrol kirliliğ, sürfaktanlar, pestisitler
8 Ara sınav
9 Kontamine toprak ve sulak alanların biyoremediyasyonu
10 Entegre pest yönetiminde biyopestisitler
11 Katı atıklar: Kaynaklar ve yönetimi(Kompostlaştırma, gömme, yakma, metan üretimi)
12 Temiz teknolojiler
13 Küresel çevre problemleri: Ozon tabakası, UV-B, Sera etkisi ve asit yağmurları, etkileri ve yönetimi için biyoteknolojik yaklaşımlar
14 Çevre politikaları ve yasaları
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

1. Waste water treatment for pollution control. 2nd edition. Arceivala. 2. Environmental Microbiology. R. M. Maier, I. L. Pepper ve G. P. Gerba 3. Comprehensive Biotechnology Vol. – 4. Murray Moo Young. 4. Environmental Biotechnology : Principles and Applications Rittmann, B.E., and McCarty, P.L.,McGraw Hill, 2001. 5. Environmental Biotechnology.Alan Sacragg Oxford. University Press, USA; 2. Edition 2005.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 2 5 10
Proje Hazırlama 2 10 20
Proje Sunma 2 5 10
Bireysel Çalışma 2 5 10
Okuma 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 3 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 4 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 5
ÖÇ 6 5 5 5
ÖÇ 7 5 3 3
ÖÇ 8 5 4
ÖÇ 9 4
ÖÇ 10 5 5
ÖÇ 11 4 5 5
ÖÇ 12 5 5 5
ÖÇ 13 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek