GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2301 BİYOKİMYA-II Ders 3 5 8,00

Lisans


Türkçe


Biyokimya; biyolojik bilimlerde yapılan büyük reformların başında yer almaktadır. Bu derste; biyolojik bileşenlerin kimyası, biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi ve organizmada gerçekleşen kimyasal reaksiyonların tümü olarak tanımlanan “metabolizma”, transport sistemleri, gibi konular hakkında bilgi vermek temel amaçtır.


Prof Dr. Figen Zihnioğlu


1 Biyomoleküllerin metabolizması ile ilgili bilgileri kullanabilme
2 Canlılarda gerçekleşen metabolik yolları ve ilgili enerjetik ilişkileri kavrayabilme
3 Biyolojik makromoleküllerin sentez ve degradasyonu ile ilgili konuları yorumlayabilme becerisi
4 Metabolik yolların kontrol mekanizmalarını anlayabilme becerisi
5 Metabolizma bilgilerini kullanarak hastalıkların nedenleri, mekanizmaları ve etkilerini anlayabilme becerisi
6 Deney yapma, tasarlama ve yorumlayabilme becerisi
7 Biyokimyanın 21. yüzyılda günlük hayattaki önemini kavrayabilme
8 Biyokimyasal çalışmalarda yeniliklere vakıf olabilme ve biyokimyasal problerin çözümünde interdisipliner yaklaşımları kavrayabilme
9 Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve teorik ve laboratuar çalışmalarında grup ve bireysel çalışma yapabilme becerisi.
10 Etik ve sosyolojik etik konularında bilinc sahibi olabilme


Yok


Yok


Metabolizmaya giriş, protein ve amino asit metabolizması, oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat çevrimi, karbohidrat metabolizması; glikoliz, glikoneojenez, pentoz fosfat çevrimi, calvin çevrimi, Glikojen Metabolizması; glikojenesis ve glikojenolizis, lipidlerin kimyası ve metabolizması; yağ asidi oksidasyonu, biyosentezi, membran lipidleri, kolesterol ve sterol metabolizması, oksidatif fosforilasyon ve solunum zinciri, elektron transportu, biyolojik membranlar ve selüler transport, fotosentez.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Metabolizmaya giriş; anabolizma, katabolizma, ara metabolizma, makro metabolizma, metabolik yol tipleri, biyoenerjetik, metabolizmadaki genel kontrol mekanizmaları
2 Protein ve amino asit metabolizması: Azot fiksasyonu ve dengesi, proteinlerin sindirimi, absorbsiyonu ve degredasyonu, Genel amino asit reaksiyonları: deaminasyon, transaminasyon, dekarboksilasyon, eliminasyon, üre çevrimi ve amino asitlerin katabolizması
3 Protein ve amino asit metabolizması: Amino asit biyosentezi, nitrik oksit, poliaminler, kreatin ve kreatinin, biyojen aminler, katekolaminler, nörotransmitterler vb. sentezi, Hem sentezi ve degredasyonu, amino asit metabolizma hastalıkları
4 Oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat çevrimi, regülasyonu, glioksilat çevrimi
5 Karbohidrat metabolizması; sindirim/absopsiyon, glikoliz/aerobik/anaerobik), glikoneojenez, regülasyon, Cori çevrimi, fermentasyon
6 Karbohidrat metabolizması; Pentoz fosfat yolu: oksidatif ve non-oksidatif reaksiyonlar, regülasyon ve Calvin çevrimi
7 Glikojen metabolizması: Glikojen yapısı ve fizyolojik önemi, glukoz homeostazı, glikojenez ve glikojenoliz, regülasyon, glikojen depo hastalıkları
8 Ara sınav
9 Lipid Metabolism:Lipid kimyası ve isimlendirme, sindirim, absorbsiyon, dağılım, doymuş, doymamış ve dallanmış yağ asitlerinin katabolizması, ketojenez, yağ asidi biyosentezi, regülasyon, diğer lipidlerin sentezi ve lipid depo hastalıkları
10 Lipid Metabolism:izoprenoid lipidler, steroidler ve karatenoidler, Kolesterol ve sterol metabolizması ve kontrolü
11 Biyolojik membranlar ve selüler transport
12 Elektron transport zinciri, oksidatif fosforilasyon ve fotosentez
13 Metabolizmanın entegrasyonu
14 Rehberli problem çözümü
15 Rehberli problem çözümü
16 Final sınavı

C.K. Mathews, K.E. Van Holde, K. G. Ahern, Biochemistry, Pearson Education, (1999) T.M. Devlin, Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, Wiley, John and Sons, 6th edn. (2006) Newsholme, E. and Leech T, Functional Biochemistry in Health and Disease, Wiley, John and Sons, (2009) Horton R., Principles of Biochemistry, Prentis Hall (2005)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 75
Quiz 13 5
Laboratuvar 13 10
Rapor Hazırlama 11 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 11 1 11
Derse Katılım 14 4 56
Laboratuvar 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 4 4 16
Tartışma 14 2 28
Rapor Hazırlama 11 5 55
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 3 15
Quiz için Bireysel Çalışma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 278

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 4 5 4 5 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 4 5
ÖÇ 3 5 4 4 5 4
ÖÇ 4 5 4 4 5 4 4 5
ÖÇ 5 4 5 4 5 5 5
ÖÇ 6 5 4 5 4 5 5
ÖÇ 7 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 8 5 4 4 4 5 5
ÖÇ 9 5 4 5 5 5
ÖÇ 10 5 4 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek