GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2307 STAJ Ders 3 5 1,00

Lisans

1 Lisans eğitiminde kazandığı bilgiyi pratikte uygulayabilme
2 Profesyonel hayatta karar verme, insiyatif kullanabilme becerisi kazanabilme
3 Kişisel iletişim becerisini geliştirebilme
4 Grup çalışmasına katılma becerisini kazanabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mesleki Uygulama
2 Mesleki Uygulama
3 Mesleki Uygulama
4 Mesleki Uygulama
5 Mesleki Uygulama
6 Mesleki Uygulama
7 Mesleki Uygulama
8 Mesleki Uygulama
9 Mesleki Uygulama
10 Mesleki Uygulama
11 Mesleki Uygulama
12 Mesleki Uygulamam
13 Mesleki Uygulama
14 Mesleki Uygulama
15 Mesleki Uygulama
16 Genel DeğerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 1 15 15
Laboratuvar 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 30

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek