GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2404 BIOPROCESS LABORATORY Ders 4 8 7,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencilere temel biyoproses teknolojileri kavramları ilgili gerekli pratik beceri ve temel teknikleri vermektir.


Öğr. Gör. Dr. Emre ERDEN


1 Mikrobiyal hücre kültüvasyonunda değişkenleri yorumlayabilme
2 Kültürde hücrelerin büyüme kinetiğini ve büyüme ve ürün oluşumu arasındaki dengeyi tanımlayabilme
3 Bilimsel literaturün taranmasında okuma ve biyoproses laboratuvarı hakkında bilginin yorumlanması yeteneğinin kazanabilme
4 Hedef metabolitin üretimi için planlama yapabilme
5 Hedef metabolit saflaştırılması için stratejiler geliştirebilme ve dizayn yapabilme yeteneğini kazandırabilme
6 Hedef metabolitin üretimi ve saflaştırılması için geleneksel teknikleri anlama ve uygulayabilme, kendini geliştirebilme
7 Biyoproses teknolojilerini alanında deneyim kazabilme
8 Takım çalışanı olarak etkili işbirliği yapabilme
9 Biyoproses teknolojilerinde özel teknikleri geliştirebilme
10 Uygulanan metotların avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırarak yorumlama yeteneğinin kazanabilme
11 Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
12 Bilimsel verilerin karşılaştırma, yorumlama ve değerlendirilebilmesi yeteneğini kazanabilme
13 Son verilerin takibini yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Giriş, Hücre sayısının belirlenmesi, Suş geliştirme, Lab-ölçekli fermentasyon teknikleri (kesikli ve sürekli) ile metabololit üretimi (intra- ve ekstraselüler) ve saflaştırılması, Üretim profilinin belirlenmesi, Eksponensiyal büyüme modeli, Monod modeli, Verim katsayıları, Verimlilik, Fermentasyon prosesinin modellenmesi,


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ticari öneme sahip ürünlerin üretiminde kullanılan farklı tip mikroorganizmların (bakteri, maya ve fungus) kültivasyonu, Laboratuar oryantasyonu
2 İnokulumun hazırlanması, kültür ortamının formülasyonu ve sterilizasyonu Kültür ortamlarının hazırlanması ve materyallerin sterilizasyonu
3 Suş geliştirme yöntemleri: Rekombinant DNA Teknolojisi Bateriden genomik DNA izolasyonu ve pET21a plasmidinin E. coli'den saflaştırılması
4 Kesikli kültürlerde rekombinant protein üretiminin temel basamakları ve gen klonlama GFP kodlayan gen fragmentinin PCR ile amplifikasyonu
5 DNA'nın manipulasyonu Saflaştırılan PCR ürünü ve plasmidin restriksiyon enzimleri ile kesilmesi
6 Ligasyon, kompetent hücre hazırlama ve transformasyon Ligasyon, kompetent hücre hazırlama ve transformasyon
7 Koloni PCR, Kesikli kültürlerde Rekombinant E. coli'de GFP üretimi ve GFP'nin kalitatif analizi Koloni PCR, Kesikli kültürlerde Rekombinant E. coli'de GFP üretimi ve GFP'nin kalitatif analizi
8 Ara sınav
9 Ticari öneme sahip enzimlerin kesikli kültürlerde fermentatif üretimi Kültür ortamlarının hazırlanması ve materyallerin sterilizasyonu
10 Derin kültürde Beyaz çürükçül fungus Trametes trogii'den lakkaz üretimi Optimum üretim şartlarının belirlenmesi: Karbon kaynağının etkisi
11 Derin kültürde Beyaz çürükçül fungus Trametes trogii'den lakkaz üretimi Optimum üretim şartlarının belirlenmesi: Azot kaynağının etkisi
12 Kuru ağırlığa göre biyokütlenin tahmini; substrat ve ürün analizi Karbon ve Azot kaynağının analizi, ürün konsantrasyonun ve lakkaz aktivitesinin tayini
13 Büyüme çalışması, çalkalamalı kültürlerde substrat kullanım ve ürün oluşum kinetikleri Lakkaz oluşum kinetiklerinin hesaplanması
14 Fermantatif enzim üretiminde alt-akım işlemleri ve dolgu yatak reaktöründe immobilize lakkaz enzimi ile farklı tekstile boyar maddelerinin giderimi Fermantasyon ortamlerından lakkaz enziminin saflaştırılması ve dolgu yatak reaktöründe immobilize lakkaz enzimi ile farklı tekstile boyar maddelerinin giderimi
15 Proje sunumu Proje sunumu
16 Final sınavı

Kitap önerisi yoktur.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 90
Ev Ödevi 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 14 0 7
Laboratuvar 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 14 3 42
Deney 14 3 42
Rapor Hazırlama 4 10 40
Rapor Sunma 4 5 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Okuma 14 1 14
Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 217

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 3 3 5 1 5 2 4 1 2 5 5 3 5
ÖÇ 2 5 4 4 1 5 2 5 2 4 1 2 5 5 3 5
ÖÇ 3 5 5 5 2 5 1 5 2 4 1 2 4 5 3 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 2 3 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 2 5 5 4 5
ÖÇ 6 5 5 4 2 3 3 5 5 5 1 2 5 5 4 5
ÖÇ 7 5 5 4 2 3 1 5 2 5 1 3 4 5 3 5
ÖÇ 8 5 3 3 2 3 1 1 2 2 1 5 2 3 4 3
ÖÇ 9 5 5 5 3 2 3 5 5 5 1 3 4 5 3 5
ÖÇ 10 5 5 5 3 3 5 5 5 5 1 3 4 5 3 5
ÖÇ 11 5 5 4 3 3 5 5 5 5 1 3 4 5 3 5
ÖÇ 12 5 5 5 3 5 3 5 2 5 1 4 5 5 4 5
ÖÇ 13 5 5 4 4 3 3 3 5 2 1 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek