GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2312 MİKROBİYAL METABOLİZMA Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında mikrobiyal proseslerin biyokimyasal yaklaşım ile incelenmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. biyolojik bileşenlerin kimyası, biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi ve mikrobiyal sistemlerde yer alan kimyasal reaksiyonların tümü hakkında bilgi vermek temel amaçtır.


Doç. Dr. Güliz AK


1 Mikrobiyal sistemlerde gerçekleşen ve biyomoleküllerin metabolizması ile ilgili bilgileri kullanabilme
2 Mikroorganizmalarda gerçekleşen metabolik yollar ve ilgili biyoenerjetik ilişkileri kavrayabilme
3 Biyolojik makromoleküllerin mikrobiyal sistemlerde sentez ve yıkımı ile ilgili konuları yorumlayabilme becerisi
4 Mikroorganizmalarda metabolik yolların kontrol mekanizmalarını anlayabilme becerisi
5 Biyokimyanın genel anlamda önemini kavrayabilme
6 Biyokimyasal çalışmalarda yeniliklere vakıf olabilme ve biyokimyasal problemlerin çözümünde interdisipliner yaklaşımları kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mikrobiyal metabolizmaya giriş, Ekstem koşullarda bakteriyal yaşamın biyokimyasal prensibleri, sporulasyon, prokaryotic ve ökaryotik mikroorganizmalar tarafından salgılanan proteinler anaerobik prosesler ksenobiyotikler ve yıkım prosesleri, endüstriyel türler ve ana metabolik yolları, bakteriyal fotosentez


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikrobiyal sistemler: Giriş, tanıtım
2 Mikrobiyal türlerin sınıflandırılması
3 Mikrobiyal sistemlerdeki türlere bağlı anabolik ve katabolik yolların tanıtımı
4 Membranlar ve transport sistemleri, elektron transportu ve ATP sentezi
5 Mikrobiyal beslenme
6 Farklı mikrobiyal türlerde amino asit metabolizması
7 Farklı Mikrobiyal türlerde glikolitik yollar
8 Ara sınav
9 Lipid metabolizması
10 Anaerobik prosesler
11 Ksenobiyotik ve degredatif yollar
12 Endüstriyel kullanım potansiyeli bulunan mikrobiyal türler ve uygulamalar
13 Farklı türlerde fotosentez
14 Rehberli problem çözümü
15 Rehberli problem çözümü
16 Final sınavı

C.K. Mathews, K.E. Van Holde, K. G. Ahern, Biochemistry, Pearson Education, (1999) Horton R., Principles of Biochemistry, Prentis Hall (2005) Introductory Microbiology, J. Heritage, E.G.V. Evans, R.A. Killington, publisher/Edition: Cambridge University Press ISBN: 8175961031Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 6 3 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
Okuma 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 101

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek