GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BİY494 MİKROBİYAL EKOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin mikroorganizmaların beslenme, çoğalma ve yayılmalarını denetleyen etmenleri öğrenmesini, mikroorganizmaların habitat tiplerini ve dağılışlarını kavrayabilmesini, mikroorganizmaların birbirleri ile olan ilişkileri ve mikrobiyal etkileşimlerini öğrenebilmesini mikrobiyal toksinler ve kirlenme hakkında bilgi sahibi olabilmesini sağlamaktır.


Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri


1 Mikroorganizmaların birbirleriyle ve diğer canlılar ile olan ilişkilerini ve mikrobiyal etkileşimlerini kavrayabilme
2 Biyojeokimyasal devreleri (karbon, azot, kükürt, fosfor) öğrenebilme
3 Mikrobiyal ekolojide kazandığı bilgileri uygulayabilme, sözlü ve yazılı olarak aktarabilme
4 Mikrobiyal ekolojinin temel kavramlarını öğrenebilme
5 Beslenme ile ilgili bazı kavramları öğrenebilme
6 Fiziksel ve kimyasal etkenleri kavrayabilme
7 Habitat tiplerini (karasal ve sucul çevreler) öğrenebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Beslenme, mikroorganizmaların çoğalma ve dağılışını denetleyen etmenler, mikroorganizmaların habitat tipleri, yayılma, mikrobiyal etkileşim, mikroorganizmların birbirleri ve diğer canlılarla olan ilişkileri, biyojeokimyasal devreler, mikrobiyal toksinler, kirlenme (pollusyon) mikrobiyolojisi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve Mikrobiyal Ekolojideki bazı terimlerin açıklanması
2 Beslenme ve Beslenme ile ilgili bazı kavramların açıklanması Büyüme ve Büyüme için istekler
3 Doğadaki Mikroorganizmaların Çoğalma ve Dağılışlarını Denetleyen Etkenler, Fiziksel etkenler (Sıcaklık,Hidroststik basınç,Ozmotik basınç,Yüzey gerilim, Görünür radyasyon,Ultraviole radyasyon,İyonize radyasyon)
4 Fiziksel etkenlerden Adsorbsiyon ve Viskozitenin etkisi, Kimyasal etkenler
5 Mikroorganizmaların Habitat Tipleri Karasal Çevreler, Akuatik Çevreler,Tuzlusu Çevreleri
6 Atmosferik Çevreler Biyolojik Çevreler
7 Mikroorganizmalarda Yayılma
8 Arasınav
9 Mikrobiyal Etkileşim; Rekabet,Bir Ekosistemde Görülen Süksesyon
10 Kommunite Yapısının Oluşturulmasında Antimikrobiyal Maddelerin Rolü, Toksinlerin Rolü,Organik İnhibitörlerin Rolü
11 Basit Organik Toksinlerin Rolü,Antibiyotiklerin veya Bakteriosinlerin Rolü, Diğer Antibiyotiklerin Rolü
12 Mikroorganizmaların Birbirleri ile ve Diğer Canlılar ile Olan İlişkileri, Simbiyotik İlişki Tipleri (Mutualizm,Komensalizm,Parazitizm)
13 Biojeokimyasal Devreler (Karbon Devri,Azot Devri,Kükürt Devri,Fosfor Devri
14 Çevrede Mikrobiyal Toksinler ;Bakteriyal Toksinler,Algal Toksinler,Fungal Toksinler(Aflatoksinler),Mikrobiyal Toksinlerin İnsektisit Olarak Kullanılması
15 Kirlenme (Polusyon) Mikrobiyolojisi; Mikrobiyal Aerozoller,Pestisidlerin Mikroorganizmalarla olan İlişkileri
16 Final Sınavı

Öner, M., “Mikrobiyal Ekoloji” E. Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No:100 İzmir (2002). Alexander, M., “Microbial Ecology”. John Wiley and Sons Inc. (1971).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 2 4
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 12 1 12
Rapor 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 4 5 5 4
ÖÇ 2 4 5 5 5
ÖÇ 3 3 4 4 4 5 4 5
ÖÇ 4 5 4 4 3 4 5
ÖÇ 5 3 4
ÖÇ 6 4 4 4 5
ÖÇ 7 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek