GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2423 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Ekonomi temel kavramlarının öğretilerek bilimsel bir üretim ve fiyat gerçeği arasındaki bağlantıyı kurabilme yetisinin öğrenciye kazandırılması dersin temel amacıdır.


Ekonomi Bölümü Öğretim Üyeleri


1 Fikirlerini etkin ve açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilme
2 Ekonomik teorileri ve ekonomik gerekçeleri anlayabilme ve ilgili alanlara uygulayabilme becerisi
3 Mantıklı düşünebilme ve analitik çalışabilme becerisi
4 Konu ile ilgili problemleri anlayabilme
5 Matematik, istatistik ve grafikal teknikleri uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ekonominin kapsamı, yöntemleri, temel sorunları, sistemleri, fayda ve marjinal fayda teorisi, piyasa ve girişim, fiyat teorisi, üretim teorisi, üretim giderleri ve maliyetler, tekel piyasasında denge, tekelci rekabet piyasası, oligopol piyasasında fiyatlandırma, asgari maliyet, faktör bileşiminin saptanması, üretim faktörleri fiyat analizi, milli gelir ve harcamalar, para.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Endüstriyel ekonomiye Giriş, temel tanımlamalar ve problemler
2 Prformans paradigması, Emprik Endüstriyel Ekonomi
3 Firma Teorisi; Neoklasik ve davranış
4 Ücret ve Üretim teorisi
5 Maaliyet ve Üretim fiyatları
6 Market yapıları: Tekel piasasında denge, tekelci rekabet piyasası ve ürün farklanmaları
7 Rehberli problem çözümü
8 Arasınav
9 Stratejiler; Fiyat tanımlamaları, Vertikal ilişkiler
10 Reklam; araştırma ve geliştirme
11 Üretim faktörlerinin maaliyet analizi, ulusal gelirler
12 Endüstryel düzenlemeler; kanunlar ve yerel düzenlemeler
13 Endüstri dinamiği; firma rutinleri ve gelişimleri
14 Rehberli problem çözümü
15 Rehberli Problem çözümü
16 Final sınavı

Cabral I.M.R., Introduction to Industrial Organization. MIT Press(2009) Carlton D.W. Perloff J.M., Modern Industrial Organization, 4th Edition, Pearson,(2005)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 3 10 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek