GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2431 BİYOENERJİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Biyoenerji canlı organizmalardan türeyen yakıtları kapsamaktadır. Bu ders kapsamında biyokütle kaynaklı yenilenebilir enerjilerin üzerinde durulacak ve bunların uygulamalarından ayrıca biyoenerji kullanımının çevresel boyutlarından bahsedilecektir. Ayrıca öğrenciler biyoenerji eldesinde kullanılan teknolojiler ve elektirik enerjisine dönüşümleri hakkında bilgilendirileceklerdir.


Prof. Dr. Burcu OKUTUCU


1 Biyoenerji teknolojileri ile ilgili temel kavramları öğrenme, uygulama
2 Biyoenerji teknolojileri ile ilgili yenilikleri/gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme
3 Biyoenerji teknolojileri alanındaki araştırma sonuçlarını algılayabilme ve yorumlayabilme, sunabilme

Birinci Öğretim


Biyokimya


Yok


Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji ve çevre, biyoenerji kaynakları, biyoenerjinin kullanımı, yenilenebilir enerji kaynakları, hidroelektrik enerjisi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, okyanus dibi akıntıları, biyokütle, biyogaz, mikrobiyal yakıt hücreleri, enerji stratejileri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Tükenebilir enerji kaynakları
3 Yenilenebilir enerji kaynakları-Solar enerji
4 Yenilenebilir enerji kaynakları- Rüzgar enerjisi
5 Yenilenebilir enerji kaynakları- Hidroelektrik enerjisi
6 Yenilenebilir enerji kaynakları- Jeotermal enerji
7 Yenilenebilir enerji kaynakları- Tidal (dalga) enerjisi
8 Arasınav
9 Yenilenebilir enerji kaynakları- Biyokütle
10 Yenilenebilir enerji kaynakları-Biyokütle
11 Yenilenebilir enerji kaynakları-Biyokütle
12 Yenilenebilir enerji kaynakları-Biyogaz
13 Güncel konulardan hazırlanan öğrenci sunumları
14 Güncel konulardan hazırlanan öğrenci sunumlar
15 Güncel konulardan hazırlanan öğrenci sunumlar
16 Final sınavı

Renewable Energy, Godfrey Boyle, ISBN-13: 978-0-19-926178-9, Oxford University Press, 2004.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 2 2 4
Seminer 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek