GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2420 ENDÜSTRİYEL HİJYEN Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Endüstriyel hijyen, sağlık ve endüstriyel güvenliği etkileyen çevre faktörlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve korunmasını kapsamaktadır. Bu derste endüstriyel hijyen ve güvenlik hakkındaki temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.1 Endüstriyel hijyen terminolojisi ve kavramını kullanabilme
2 İş yerinde çevresel ve endüstriyel tehlikeleri insan sağlığı ile ilgili bağlantılarını açıklayabilme becerisi
3 İş yerindeki majör sağlık risk ve tehlikelerini ve etkilerini tanımlayabilme
4 Sağlık kalitesi konularında bilgi sahibi olabilme ve doğru yazma ve sözlü iletişim kurabilme becerilerinin gelişmesi
5 Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme ve ülke,lokal düzenleyici ve endüstriyel standartlar hakkında bilgi sahibi olabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarihsel gelişim ve ilgili yasal durum, Endüstriyel hijyen prensipleri, İş sağlığı prensipleri, İş güvenliği prensipleri, Toksikolojinin prensipleri, Meslek hastalıkları, İş kazaları, Mesleki maruz kalınan kimyasal etkenlerin kontrolü, Mesleki maruz kalınan fiziksel etkenlerin kontrolü, Mesleki maruz kalınan biyolojik etkenlerin kontrolü, Çevresel ve biyolojik izlem, Ergonomi, Risk analizi ve iletişimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarihsel gelişim ve ilgili yasal durum ve düzenlemeler,
2 Endüstriyel hijyen prensipleri,
3 İş sağlığı prensipleri,
4 İş güvenliği prensipleri, Toksikolojinin prensipleri,
5 Meslek hastalıkları, İş kazaları,
6 Mesleki maruz kalınan kimyasal etkenlerin kontrolü,
7 Rehberli Problem Çözümü
8 Arasınav
9 Mesleki maruz kalınan biyolojik etkenlerin kontrolü,
10 Mesleki maruz kalınan fiziksel etkenlerin kontrolü,
11 Çevresel ve biyolojik izlem,
12 Ergonomi, Risk analizi ve iletişimi
13 Risk değerlendirmesi ve ülke/lokal standartlar ve endüstriyel uygulanabilir standatlar
14 Rehberli Problem Çözümü
15 Rehberli Problem Çözümü
16 Final sınavı

Fundamentals of Health at Work, Taylor & Francis, Incorporated 2000 (e-book Ege Üniversitesi) Practical Guide to Industrial Safety: Methods for Process Safety Professionals, 2000 (- e-book Ege Üniversitesi ) Encyclopedia of Occupational Health and Safety, ILO, 1997. A. Mandıracıoğlu, “Endüstri Hijyeni”, Sağlık Bakanlığı Meslek Liseleri Ders Kitabı, Ankara, (2001)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 3 2 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek