GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2424 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders biyoteknoloji üzerine yoğunlaşmış ve tarımla ilişkilendirilmiştir. Tarımın bir çok alanına biyoteknolojinin nasıl etki ettiğinin öğrenciler tarafından anlaşılması için tasarlamıştır. Bilimsel çalışmalar, araştıma projeleri, konuşmacılar ve aktiviteler bu sınıfın önemli bir kısmını oluşturacaktır. Tarımsal üretici, hayvan bilimcisi ve veterinerlik gibi sınıfı ilgilendiren kariyerlerle ilgili bilgi verilecektir.


Prof. Dr. Muzaffer Tosun


1 Biyoteknolojinin temel tanım ve kavramlarını kullanabilme becerisi
2 Biyoteknolojinin tarım alanındaki uygulamalarını öğrenme ve katkılarını geliştirebilme
3 Bitki ıslahında biyoteknolojinin rolünü kullanabilme
4 Biyoteknoloji ile ıslah çalışmaları arasındaki bağlantıyı kavrayabilme
5 Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar için gerekli temel bilgilerin öğrenilmesi ile güncel konuları izleme ve kendini geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Giriş, Hayvan yemlerine antibiyotik eklenmesinde yeni stratejiler, Tohum genleri ve tarımda kullanımı, Mühendislik ürünü füzyon proteinlerinin tasarımı, üretimi ve biyoaktivitesi, Genetik olarak mühendisliği yapılmış bitkilerin çevresel riskleri, Patates üretiminde biyoteknoloji, Biyomedikal araştırmalarda klonlanan hayvanların uygulamaları, Çevreye yararlı prosesler için kullanılan transgenik enzimlerin üretimi, Biyoteknoloji ve gıda: kişisel seçimler ve yerel politikalar, Bitki biyolojisini anlamak için arabidopsin genomunun incelenmesi, Sığırların prion hastalıkları, Ormancılık ve tarımda pestisit ve patojenlerin biyokontrolü, Entellektüel özellikler, Ekonomi ve politika


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitki ıslahında doku kültürü uygulamalarının önemi
2 Protoplast kültürü
3 Meristem kültürü
4 Embriyo kültürü
5 Anter kültürü
6 Haploidi teknikleri
7 Somaklonal varyasyon
8 Arasınav
9 Genetik markörler
10 Markör destekli seleksiyon
11 Kantitatif özellikli lokusların analizi
12 Gen aktarma yöntemleri
13 Transgenik bitkiler
14 Biyoteknolojinin hukuki yönleri
15 Transgenikler hakkındaki risk ve endişeler
16 Final sınavı

Bitki Biyoteknolojisi,(Ed.M.Babaoğlu, E.Gürel, S.Özcan)2001.Doku kültürü ve uygulamaları,S.Ü.Vakfı Yayınları. Bitki Biyoteknolojisi,(Ed.M.Babaoğlu, E.Gürel, S.Özcan)2001.Genetik Mühendisliği ve uygulamaları,S.Ü.Vakfı Yayınları Lewin, B. 2000. Genes VII, Oxford University Press, ISBN 0-19-879280-8. Russel, P.J. 2002. iGenetics, Pearson Education Inc., ISBN0-321-18172-7. Klug., W.S and Cummings., M. R. 2000. Concepts of Genetics. Öner., C. (Çeviri edit.) Genetik Kavramlar. ISBN.0-13-081626-4Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 103

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 2
ÖÇ 3 5 3 3
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek