GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2428 DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL PRENSİPLER Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Mühendislik prensiplerinin biyokimya ve moleküler hücre biyolojisi ile bütünleştirilmesi yoluyla, doku tasarımının temellerinin anlaşılmasına yönelik bilgi verilmesidir.


Prof. Dr. Sinan AKGÖL


1 Medikal sorunların çözümüne yönelik olarak doku mühendisliği prensiplerini uygulayabilme
2 Doku mühendisliğinin temel kavramlarını anlayabilme
3 Terapötik uygulamalarda doku mühendisliğinin önemini anlayabilme
4 Doku mühendisliğinde kök hücre kullanımını tartışabilme
5 Kök hücrelerin büyümesi ve farklılaşması için uyumlu biyomateryallerin geliştirilmesinin önemini anlayabilme
6 Doku mühendisliğinin disiplinlerarası yaklaşımını anlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Doku organizasyonu ve doku gelişiminin biyokimyasal prensipleri. Hücresel büyüme koşullarının değiştirilmesi amacı ile kullanılan mühendislik metodları ve biyouyumlu materyallerin tasarımı. Doku mühendisliği çalışmalarındaki mevcut durum.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Doku mühendisliğinin tarihçesi ve temelleri. Doku tipleri. Doku organizasyonu ve dinamiği. Ekstraselüler matriks (ECM) yapısı. İntegrinler ve adhezyon proteinleri. Hücre-ECM etkileşimleri.
2 Kök hücre ve morfojenez. Hücre sinyalleşmesi. Doku oluşumu. Nekroz ve apoptoz. Rejenerasyon. Büyüme faktörleri ve morfojenler.
3 Hücre izolasyonu ve kültürü. Hücre karakteristiklerinin belirlenmesi (hücre morfolojisi, hücre sayısı ve canlılığı, hücre motilitesi, hücre fonksiyonu. Doku mühendisliğinde hücre kültürü metodları.
4 Doku mühendisliğinde biyomateryaller. Doku mühendisliğinde doğal ve sentetik polimerler. Biyoparçalanabilir materyaller. Doku mühendisliğinde mühendislik yöntemleri ile geliştirilmiş protein yapılı biyomateryaller
5 Nanobiyomateryaller. Doku mühendisliğinde nanoteknoloji ve rejeneratif tıp. Nanoyapılı implant materyallere karşı gelişen immun cevap.
6 Doku mühendisliğinde kullanılan biyoreaktörlerin tasarımında biyomimetik yaklaşımlar. Doku mühendisliğinde kullanılan direkt ve indirekt kültür metodları. Doku gelişiminin in vivo kontrolü.
7 Doku mühendisliği için gen tedavisi. Mühendislik yaklaşımı ile elde edilen dokuların biyomedikal görüntülenmesi.
8 Arasınav
9 Bağ doku mühendisliği.
10 Kemik ve iskelet kası mühendisliği
11 Kardiyovasküler doku mühendisliği
12 Nöral doku mühendisliği
13 Doku mühendisliğinde güncel konular ve ileriye yönelik yeni yaklaşımlar
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final sınavı

Fisher, JP., Mikos, AG., Bronzino, JD., Peterson, DR. (2012). Tissue Engineering: Principles and Practices, CRC Press. Lanza, R., Langer, R., Vacanti, JP. (2013). Principles of Tissue Engineering, Academic Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Proje Hazırlama 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 5 7 35
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek