GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN040 BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; ulusal ve küresel alanda bölgenin rekabetçi üstünlüklerini arttırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için uygulanan bölgesel kalkınma politikalarını özümsemelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Neşe Kumral


1 Bölgesel rekabetçi üstünlük ile bölgesel sürdürülebilir kalkınma kavramları arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.
2 Bölgelerin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere uyguladıkları bölgesel kalkınma politikalarının temel özelliklerini kavrayabilme.
3 Bölgesel kalkınma süreci için uygun politika önerilerini formüle edebilme.
4 Geçmişte başarısız olmuş bölgesel kalkınma politika uygulamalarının zayıf yönlerini analiz edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Rekabetçi üstünlükler ve bölgesel sürdürülebilir kalkınma kavramları. Bölgesel kalkınma politikalarının tanımı, kapsamı ve önemi. Türkiye ve dünyada uygulanmış ve uygulanmakta olan başarılı ve başarısız bölgesel kalkınma politikaları örnekleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bölgesel ekonomi ve istihdam ilişkisi
2 Bölgesel ekonomiyi modellemede girdi – çıktı yaklaşımı
3 Bölgesel büyüme farklılıkları: Neoklasik yaklaşım
4 Bölgesel büyüme farklılıkları: Neoklasik yaklaşım
5 İhracat talep modelleri, yığınlaşma ve kümülatif büyüme süreci
6 İhracat talep modelleri, yığınlaşma ve kümülatif büyüme süreci
7 Bölgesel politika enstrümanları
8 Ara Sınav
9 Bölgesel politika enstrümanları
10 İçsel büyüme ve kalkınma: KOBİ’ler ve teknolojik gelişme
11 Bölgesel politika ve yetki devri
12 Bölgesel politikanın değerlendirilmesi
13 Endüstriyel kümeler ve bölgesel politika
14 Türkiye’de bölgesel politika
15 Türkiye’de bölgesel politika
16 Final Sınavı

Harvey Armstrong and Jim Taylor, Regional Economics and Policy, Blackwell, 2000. Ash Amin Nigel Thrift, Globalization,Institutions,and Regional Development in Europe, 1996, European Science Foundation. Ben Fine, Endogenous Growth Theory: a critical Assessment, Cambridge Journal of Economics, 2000. Bjorn T. Asheim, Industrial Districts as ‘Learning Regions’ a Condition for Prosperity


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 10 2 20
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 7 2 14
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek