GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN048 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; özellikle mezun olmak üzere olan öğrencilere; • girişimcilik konusunda akademik ve uygulamaya yönelik detaylı bilgilerin aktarılması, • girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına destek olunması, • alternatif bir kariyer ve kendini geliştirme imkanı olarak girişimciliğin değerlendirilmesinin sağlanması, • potansiyel kendi işini yapmak isteyen öğrencilerin belirli bir temel ve bilimsel altyapı içerisinde iş dünyasına atılmalarının sağlanması, olarak özetlenebilir.


Barbaros Tunç


1 1. Bilimsel, akademik ve uygulamaya yönelik olarak girişimciliğin öğrenilmesi
2 2. Girişimcilik ile ilgili olarak farklı bakış açıları ve yaklaşım tarzlarının geliştirilmesi
3 3. Ekonomik ve sosyal yönleri ile girişimcilik olgusu ve süreçlerinin algılanmasının ve öğrenilmesi
4 4. Girişimcilik ve özellikle ekonomik girişimcilik olgusunun teorik ve pratik düzeyde bir sistem olarak anlaşılması
5 5. Girişimcilik ve özellikle ekonomik girişimcilik konusu ile yakından ilgili olan “pazarlama”, “finansman”, “iş kurma süreçleri”, “ilgili yasal mevzuat” v.s. konularında temel düzeyde bilgi ve becerilerin gelişimi,
6 6. Bir fırsatı fikre, fikri iş fikrine dönüştürebilme becerisi ve bu sürecin değerlendirilebilmesi,


Yok


Yok


Girişimcilik Temel Kavramları, Girişimcilik Tanımı ve Uygulanması, Sosyal-Ekonomik Girişimcilik ile İşletme İçi Girişimcilik Kavramları, Girişimcilik Süreçleri ve Unsurları, Yapılabilirlik Kavramı ve Çalışması, Temel Pazarlama Planı, Temel Finansman Planı, Temel İş-Yönetim Süreçleri ve Planı, İş Planı Hazırlama ve Yazımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Girişimciliğin Tanımı, Sosyal-Ekonomik Girişimcilik Kavramları ve Ayrımı, Girişimcilik Unsurları ve Özellikleri
2 Ekonomik Boyutu ve Katkıları ile Girişimciliğin Ele Alınması ve Bir Süreç Olarak Girişimcilik ve Girişimcilik Sürecinin Detayları,
3 İş Fikri Kavramı ve İş Fikri Geliştirme
4 Yapılabilirlik Kavramı ve Yapılabilirlik Çalışması Temelleri
5 Yapılabilirlik Çalışması Teorik ve Pratik kapsamlı İncelenmesi, Uygulanması
6 Temel Pazarlama ve Yönetimi ile Pazarlama Planı Hazırlama
7 Temel Pazarlama ve Yönetimi ile Pazarlama Planı Hazırlama
8 Temel Finansman ve Yönetimi ile Finans Planı Hazırlama
9 Temel Finansman ve Yönetimi ile Finans Planı Hazırlama
10 Ara Sınav (Uygulama/Ödev Ara Teslim)
11 Temel İşletme ve Yönetimi ile İş Süreçleri Planlama
12 İş Kurma Mevzuatı ve İlgili Vergi ve Yasal Uygulamalar
13 İş Kurma Mevzuatı ve İlgili Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
14 İş Planı Kavramı ve İş Planı Yazımı
15 İş Planı Kavramı ve İş Planı Yazımı
16 Final sınavı

“Girişimcilik” Seyfi Top / “Girişimcilik” Semra Arıkan / “Girişimcilik Tutkusu” Michael Gerber


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek