GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN049 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin, finansal piyasaları, kurumları ve araçları kavramalarını, finanasal gelişmeleri takip edebilmelerini finansal analizler yapabilmelerini sağlamaktır.


Doç.Dr.Mehmet Güçlü


1 Finansal kurumları ve piyasaları tanımlayabilme
2 Finansal araçları tanımlayabilme ve karşılaştırabilme,
3 Finansal kurumların fonksiyonları tanımlayabilme ve ekonomi içindeki rollerini analiz edebilme,
4 Merkez bankalarının finans piyasalarındaki rolü analiz edilebilme ve temel politika önerileri sunulabilinme,
5 Para politikası stratejilerini karşılaştırabilme,

Birinci Öğretim


yok


yok


Neden Finansal Piyasalar ve Kurumlarla İlgilenmekteyiz? Finansal Sisteme Genel Bir Bakış, Faiz Oranları Neyi İfade Etmektedir? – Faiz Oranı Neden Değişim Gösterir?, Faiz Oranı Neden Değişim Gösterir? – Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranını Nasıl Etkiler?, Finansal Piyasalar Verimli midir? - Merkez Bankalarının Yapısı, Para Politikası Araçları, Amaçları, Stratejileri ve Taktileri, Para Piyasası – Tahvil Piyasası, Hisse Senedi Piyasası – Mortgage Piyasası, Döviz Piyasası – Uluslararası Finansal Sistem


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 I. Neden Finansal Piyasalar ve Kurumlarla İlgilenmekteyiz? i. Borç Piyasaları ve Faiz Oranları ii. Hisse Senedi Piyasası iii. Döviz Piyasası iv. Merkez Bankaları v. Finans Sisteminin Yapısı vi. Bankalar ve Diğer Finansal Kurumlar
2 II. Finansal Sisteme Genel Bir Bakış i. Finansal Piyasaların Fonksiyonları ii. Finans Piyasalarının Yapısı iii. Finansal Aracıların Fonksiyonları iv. Finansal Aracıların Türleri v. Finansal Sistemin Düzenlenmesi
3 III. Faiz Oranları Neyi İfade Etmektedir? i. Faiz oranını ölçmek ii. Reel ve Nominal Faiz oranı Farkı iii. Faiz oranı ve getiri arasındaki fark iv. Faiz oranı Riski v. Yeniden Yatırım Riski
4 IV. Faiz Oranı Neden Değişim Gösterir? i. Varlık Talebinin Belirleyicileri ii. Bono Piyasasında Arz ve Talep iii. Denge Faiz Oranındaki değişimler
5 V. Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranını Nasıl Etkiler? i. Faiz Oranı Risk yapısı ii. Faiz Oranı Vade Yapısı
6 VI. Finansal Piyasalar Verimli midir? i. Etkin Piyasa Hipotezi ii. Davranışsal Finans
7 VII. Merkez Bankalarının Yapısı i. Merkez Bankasının yapısı ve Bağımsızlığı ii. Merkez Bankası Davranışlarının Açıklanması
8 Ara Sınav
9 VIII. Para Politikası Araçları, Amaçları, Stratejileri ve Taktileri i. Merkez Bankası Bilançosu ii. Para Politikası Araçları iii. Para Politikasının Amaçları iv. Merkez Bankası Stratejileri v. Parasal Hedefleme IX. Enflasyon Hedeflemesi
10 X. Para Piyasası i. Neden Para Piyasalarına İhtiyaç Vardır ii. Para Piyasalarının Amacı iii. Para Piyasasındaki Aktörler Kimlerdir? iv. Para Piyasası Araçları
11 XI. Tahvil Piyasası i. Tahvil Piyasalarının Amacı ii. Sermaye Piyasasındaki Aktörler Kimlerdir? iii. Tahvil Türleri iv. Hazine Tahvilleri v. Tahvil Getirisi Hesaplama
12 XII. Hisse Senedi Piyasası i. Hisse Senetlerine Yatırım Yapmak ii. Hisse senedinin Fiyatını Hesaplama iii. Borsa Endeksi iv. Yabancı Hisse Senedi Satın Almak
13 XIII. Mortgage Piyasası i. Mortgage’nin Özellikleri ii. Mortgage Kredisi Veren Kuruşların Özellikleri iii. İkincil Mortgage Piyasası
14 XIV. Döviz Piyasası i. Döviz Piyasası ii. Uzun Dönemde Döviz Kurları iii. Kısa Dönemde Döviz Kurları iv. Döviz Kurlarındaki Değişimlerin Açıklanması
15 XV. Uluslararası Finansal Sistem i. Döviz Piyasalarına Müdahale ii. Ödemeler Bilançosu iii. Uluslar arası Finansal Sistem İçerisinde Kur Rejimlerinin Yeri iv. Sermaye Kontrolleri
16 Final Sınavı

Mishkin, F. S. and Eakins, S. G (2009), Financial Markets and Institutions, 6th Ed., Pearson-Prentice Hall. Mishkin, F. S. (2007), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 8th International Edition, Pearson-Addison Wesley. Howells, P. and Bain, K. (2008), The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, 4th Ed., Pearson-Prentice Hall. Fabozzi, F. J., Modigliani, F., and Jones, F. J. (2007), Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th Ed., Pearson-Prentice Hall. Marc, L. (2005), Guide to Financial Markets, 4th Edition, The Economist. Bailey, R. E. (2005), The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press. Steiner, B. (2002), Foreign, Exchange and Money Markets: Theory, Practice and Risk Management, Butterworth-Heinemann. Gregoriou, G. N., Hübner, G., Papageorgiou, N., and Rouah, N. (2005), Hedge Funds: Insights in Performance Measurement, Risk Analysis, and Portfolio Allocation, John Wiley ve Sons. Levi, M. D. (2009), International Finance, 4th Edition, Routledge. Buckley, A. (2004), Multinational Finance, 5th Edition, Pearson-PrenticeHall. Fabozzi, F. J., Mann, S. V., and Choudhry, M. (2002), The Global Money Markets, John Wiley ve Sons. Roberts, R. (2002), Wall Street The Markets Mechanisms and Players, The Economist. Parasız, İ. (2000), Para Banka ve Finansal Piyasalar, 7. Baskı, Ezgi Kitap Evi. Günal, M. (2007), Para Banka va Finansal Sistem, 2. Bskı, Yeni Dönem Yayını.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 8 1 8
Proje Hazırlama 8 2 16
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 1
ÖÇ 2 1
ÖÇ 3 1
ÖÇ 4 1
ÖÇ 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek