GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1408 BİYOETİK Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; gen teknolojisi, klonlama, yapay üreme gibi konuları içeren canlılarla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçlarını, sınırlarını ve kullanım ilkelerini tartışmak ve modern biyoteknoloji uygulamalarında ortaya çıkan etik problemlerin seçimi ve çözümüne yönelik strateji geliştirilmesini kavramaktır.


Prof. Dr. Burcu OKUTUCU


1 Biyoetiğin temel kavramlarını öğrenebilme ve tanımlayabilme
2 Biyoetik ile ilgili konuları kavrayabilme
3 Etik sorunları düşünme ve tartışma becerisi
4 Modern bilim ve teknolojinin canlılar üzerindeki uygulamalarını etik açıdan sorgulayabilme ve değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyoetik, tıpta ve biyolojide meydana gelen çeşitli teknolojik gelişmelere bağlı olan bilimsel sonuçların etik düzlemde meydana getirdiği sorunların irdelenmesi kapsamlıdır. Gen teknolojisi, ilaç sanayi, klonlama, doğum, ölüm, ötenazi, insan deneyleri. öjeni, yapay üreme, kürtaj ve bunlarla birlikte canlılarla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçları, sınırları ve kullanım ilkeleri biyoetik'in belli başlı konu başlıklarıdır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyoetik tanımı, temel kavramlar ve tarihçesi,
2 Biyoetik ve etik araştırma kuralları
3 Biyoetikte haklar kuramı
4 Bilimsel özerlik ve biyoetik
5 Yaşam ve Ölüm; Ötanazi
6 Yaşam hakkı
7 Üremeye yardımcı teknolojinin etik boyutları
8 Ara sınav
9 Klonlama ve Biyoetik; Genetik araştırma ve uygulamalarda etik kurallar
10 Kök hücre, transplantasyon ve biyoetik
11 Nanoteknoloji ve biyoetik
12 Organ nakli ve biyoetik
13 Çevre sağlığı ve biyoetik
14 Genetiği değiştirilmiş gıdalar, mikroorganizmalar ve biyoetik
15 Biyoetik ve kanunlar
16 Final Sınavı

Ridley, A. (1998). Beginning Bioethics: A Text with Integrated Readings. St. Martin's Press: NY Peter A. Singer, A. M. Viens , The Cambridge Textbook of Bioethics, 2009, Cambridge University Press Veatch, R.M. The Basics of Bioethics. Prentice-Hall: Upper Saddle River, NJ. Silbergeld , Jecker, N.A., Jonsen, A. R., Pearlman R. A., Bioethics: an introduction to the history, methods and practice, 2007, Jones and Barlett Publishers. Abu Bakar Abdul Majeed (ed), 2002, Bioethics: Ethics in the Biotechnological CenturyYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 3 14 42
Tartışma 5 2 10
Makale Kritik Etme 10 1 10
Bireysel Çalışma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 127

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek