GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

LisansFikri Mülkiyet Hakları kavramı, türleri ve uygulama süreçleri incelenecektir. Özellikle patent ve ilgili süreç, patentin korunma yöntemleri ve ekonomik etkileri incelenecek ve girişimcilik faaliyetlerinde bu kavramların nasıl kullanılacağı öğretilecektir.1 Fikri Mülkiyet Hakları kavram ve türlerini kavrayabilme
2 Fikri hakların alınma ve korunma süreçlerine hakim olabilme,
3 Hangi buluşların korunması gerektiğini anlayabilme ve korumada doğru yöntemin seçilmesi için gerekli bilgiye sahip olma,
4 Patent araştırma bilgi ve becerisine sahip olma,
5 Girişimcilik ve fikri mülkiyet hakları arasındaki ilişkiyi kavrayabilme,
6 İşletmelerin ve patentlerin değerlemesi mekanizmalarını anlayabilme,


Yok


YokHafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders programının sunumu ve Bölüm Tanıtımı
2 Ege Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Ekosisteminin Sunumu
3 Fikri Mülkiyet Hakları genel tanım ve Patente giriş.
4 Patent ve Patent Örnekleri ve Patent Hikâyeleri
5 Patent Taramasına Giriş
6 Patent Bilgisi Nasıl Kullanılır?
7 Patent İncelemeleri
8 ARA SINAV
9 Patent İhlalleri ve Sonuçları
10 Ticari Sır ve Marka
11 Türkiye’de Marka Hikayeleri
12 Copyright (Eser Hakkı) ve Endüstriyel Tasarım
13 Fikri Hakkın Korunması
14 Patentten Faydalanma Stratejileri
15 Patent Almaya Yönelik Destekler
16 Final sınavı

The Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization; Building innovative ecosystem, Editor; John Sibleyy Butler ve David V. Gibson, USA, 2011. • Strategic Managment of Technological Innovation, Melissa A. Schiling McGraw-Hill, US. 2009. • Global Innovation Science Handbook, Editörler: Dr. Praveen Gupta ve Dr. Brett E. Trusko, McGraw-Hill, USA. 2014 • Innovation, Intellectual Property, and Ecoonomic Growth, Christine Greenhalgh ve Mark Rogers, Princeton, USA, 2009. • Strategic Managment of Technological Innovation, Melissa A. Schiling McGraw-Hill, US. 2009.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 12 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek