GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN063 MÜZİK VE TOPLUM I Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Müzik türlerinin ve bu türleri oluşturan kavramların açıklanarak öğretilmesi.


DERYA TANSU


1 Müzikle ilgili temel kavramları, terimleri ve tanımları öğrenebilme
2 THM-TSM türlerinden örnekler seslendirebilme
3 Koro halinde belli bir uyum içerisinde şarkı seslendirmeyi öğrenme.
4 Müziğin topluma etkileri üzerine karşılıklı sohbet edebilme.
5 Türk müzik tarihi hakkında geçmişten geleceğe dair ayrıntılı bilgiler ve çalışmalar.
6 Şarkı seslendirme ve gözlem.YOK


Müziğe ilişkin temel kavramların(Müzik,ses,insan sesleri,ritmik ve melodik yapısı,topluma etkisi,kullanılan enstrümanlar,edebi yapısı)açıklanması ve yöresel özelliklere göre Halk Müziği ve Sanat Müziği türlerinden örnekler seslendirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Müzik, ses, insan sesleri, müziği oluşturan unsurlar, sesleri birbirinden ayıran özellikler konusunda bilgilendirme
1 Müziğin genel tanımı, anonimlik, topluma etkileri hakkında bilgilendirme
2 THM-TSM de kullanılan enstrümanları yöresel özelliklerine göre tanımlayarak bilgilendirme
3 Ritmli ve ritmsiz müzik türleri hakkında bilgilendirme
4 Birlikte şarkı söyleme teknikleriyle ilgili bilgilendirme.
5 Koro halinde şarkı seslendirme
6 Koro halinde şarkı seslendirme.
7 Arasınav
8 İnsan sesinin oluşumu ile ilgili bilgilendirme.
9 Doğru ses tekniğiyle konuşmayı ve şarkı söylemeyi öğretme.
10 Kendi seslerini tanımaları ve doğru kullanabilmeleri için bilgilendirme.
11 Koro halinde şarkı seslendirme.
12 Koro halinde şarkı seslendirme.
13 Koro halinde şarkı seslendirme.
14 Genel tekrar.
15 Final: Genel değerlendirme

YOK


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 30

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 0 1
ÖÇ 1 1
ÖÇ 2 1
ÖÇ 3 1
ÖÇ 4 1
ÖÇ 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek