GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKP101 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu ders öğrencilere kariyer keşif ve araştırma sürecini tanıtmak için tasarlanmıştır. Bu çerçevede bireysel kariyer planlamasının aşamaları üzerinde durulacak ve öğrencilerin kendi kariyer planlarını oluşturmaları konusunda temel becerilere sahip olmalarına yönelik içerikler kendilerine sunulacaktır. Öğrenim gördükleri alanlarla ilgili sektörden başarılı kişiler ile öğrenciler internet ortamında bir araya getirilerek, reel sektördeki kariyer planlamasının ip uçları kendilerine sunulacaktır.


Doç. Dr. Alper AKKAYA


1 Kariyer planlama sürecininde kariyerin kişisel ve eğitimsel bileşenlerinin kavranması
2 Öğrencilerin; ilgi alanlarını, becerilerini, değerlerini ve tercihlerini kariyerlerini planlamak için nasıl kullanılabileceklerini analiz edebilmeleri
3 Kariyerin çeşitli yaşam rollerinin sürekli değerlendirilmesi, entegrasyonu ve önceliklendirilmesini içeren yaşam boyu bir süreç olduğunun kavranması
4 Öğrencilerin geçici ve temel kariyer palanlamasına yönelik karar verme becerilerinin geliştirilmesi
5 Öğrencilerin iş dünyası ve kariyer olanaklarına yönelik bilgi edinmeleri
6 Öz geçmiş yazımı, doğru sosyal çevrenin oluşturulması, kişisel kariyeri geliştirici etkinliklere katılım gibi bireyi farklılaştıracak uygulamalara yönelik becerilerin kazanılması

Birinci Öğretim


YOK


YOK


Dersin ilk aşamasında öğrencilerin bireysel farkındalıklarını geliştirmeye yönlenilecektir. Daha sonra kariyer araştırması, karar verme, işe hazırlık ve iş dünyasını anlama gibi konular tartışılacaktır. Üçüncü aşamada öğrencilerin kariyerlerini planlarken ihtiyaç duyacakları beceri ve stratejilere odaklanılacaktır. Son aşamada ise dersin uygulaması gibi düşünülebilecek eğitim aldıkları alanlarda farklı sektörlerden kişiler ile internet ortamında görüşmeleri sağlanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kariyer planlamaya giriş
2 Kariyer kavramı, kariyer tercihleri, kariyer planı
3 Kariyer Planlama ve Gelişimi
4 Bireysel kariyer gelişimi
5 Kişisel tercihlerini bilmek
6 İş dünyasının yeni mezunlardan beklentileri
7 Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri
8 ARA SINAV
9 Mülakat teknikleri
10 Akademik kariyer
11 Sektör Günleri
12 Sektör Günleri
13 Sektör Günleri
14 Sektör Günleri
15 Sektör Günleri
16 Final Sınavı

• Kariyer Planlama ve Geliştirme, Doç. Dr. Kemal Öztemel, PEGEM Akademi Yayıncılık, • Kendinizi Yönetmek, Peter F. Drucker, Optimist Yayınları • Davut ve Golyat, Malcolm Gladwell, Mediacat Yayınları • Mükemmeli Büyütmek: Daha Aza Razı Olmadan Daha Fazlaya Ulaşmak, Robert I. Sutton ve Hayagreeva Rao, Numen Yayıncılık • Greenberg G., Behavior in Organizations, Pearson • R. A Katzell, Career Development in Organisations, Jossey-Bass Publishers. • Grant, A., 2013. How Givers, Takers, and Matchers Build Networks? (Chap 2) in Grant, A. Give and Take: A Revolutionary Approach to Success. New York: NY Penguin. pp. 27-60. • Gati, I., Krausz, M. And Osipow, S. 1996. A Taxonomy of difficulties in Career Decision Making. Journal of Counselling Psychology, Vol 43, No.4, pp. 510-526. • Zenger, J.H., Folkman, J.R., & Edinger, S.K. 2011 (October). Making yourself indispensable. Harvard Business Review. pp. 1-9.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 56

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
ÖÇ 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2
ÖÇ 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 2 2
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3
ÖÇ 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4
ÖÇ 6 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek