GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT165 MATEMATİK-I Ders 1 1 4,00

Lisans


Türkçe


Matematik problemlerine rasyonel ve analitik bir şekilde yaklaşma yeteneği verilmektedir. Öğrencilere temel matematik kavramlarını kendi alanlarında uygulayabilecek düzeyde matematik altyapısı kazandırabilmektir..


Doç. Dr. N. Aykut HAMAL


1 Fonksiyonun tanımını ve temel fonksiyonları kavrayabilme
2 Fonksiyonların verilen noktalarda limitlerini ve süreklilik durumlarını yorumlayabilme.
3 Türevi güncel ve biyokimya alanındaki problemlerde uygulayabilme
4 Biyokimya alanındaki problemlerde rasyonel bir düşünce yeteneği kazanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sayılar • Fonksiyonlar • Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı • Türev ve Uygulamaları • Eğri çizimleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sayılar
2 Fonksiyonlar
3 Fonksiyon türleri ve özellikleri
4 Limit ve özellikleri
5 Limitte belirsizlikler
6 Süreklilik
7 Sürekliliğin Uygulamaları
8 Arasınav
9 Türev tanımı
10 Türev alma kuralları
11 Fonksiyon türlerinin türevleri (Quiz)
12 Türev teoremleri
13 Türev teoremleri ve türevin geometrik yorumu
14 Türevin optimizasyon problemlerine uygulanması
15 Eğri çizimleri
16 Yarıyıl sonu sınavı

1. George B.Thomas, Maurice D.Weir, Joel R.Hass, “Thomas Kalkülüs”, Pearson Yayınları (2011) 2. Kenneth A. Ross, Elementary Analysis: The Theory of Calculus, Springer- Verlag(1980) 3. Çoker D., Özer O., Taş K. "Genel Matematik" , Cilt 1, (1996) 4.Thomas, G. B. and Finney, R. L., "Calculus and Analytic Geometry", 9th ed., Addison Wesley, (1998) 5. Mustafa Balcı, "Analiz I" Balcı yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 1 14 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Quiz için Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek