GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505001332010 GENEL EKONOMİ Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilere iktisat bilimini tanıtarak, yöntemlerini açıklamak; mikro iktisada ilişkin (fiyat sistemi, arz ve talep teorileri, tüketici davranışı, fayda maksimizasyonu, üretim süreci v.b…) ve temel makro ekonomi konularında (milli gelir, enflasyon, işsizlik, para teorisi, finansal krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma politikası, kamu dengesi, özelleştirme v.b…) bilgi edinmelerini sağlamaktır


Arş. Gör. Dr. Gülçin GÜREL GÜNAL Dr. Öğr. Üyesi Gül Ş. Huyugüzel Kışla


1 Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme
2 İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki rollerini açıklayabilme
3 İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını, politikaları ve sorunları tanımlayabilme
4 İktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri sunabilme
5 Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip edebilme
6 Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkelerini açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İktisada ilişkin temel kavramlar, fiyat sistemi, arz ve talep teorileri, tüketim ve üretim teorisi, milli gelir, enflasyon, işsizlik, para teorisi, dış ticaret teorisi, finansal krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma politikası, kamu dengesi, özelleştirme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi Temel kavramlar (iktisat, mal, hizmet, karar birimleri, ekonominin temel sorunları, fayda, üretim, tüketim, tasarruf, yatırım,para)
2 Talep (tanım, talep kanunu, talebi etkileyen faktörler, talep eğrisi, talep değişmesi)
3 Arz (tanım, arzı etkileyen faktörler, arz eğrisi, arz değişmesi)
4 Piyasa Denge Fiyatının Oluşumu (tam rekabet piyasası, piyasa dengesi
5 Tüketim teorisi (Tüketici Davranışı ve Fayda Maksimizasyonu)
6 Üretim Teorisi (üretim süreci ve üreticinin karını maksimize etmesi)
7 Milli gelir (tanımı, unsurları, oluşumu)
8 Ara Sınav
9 Enflasyon (tanımı, türleri, nedenleri, etkileri)
10 İşsizlik (tanımı, türleri, nedenleri, etkileri)
11 Para teorisi (para tanımı, türleri, paranın makroekonomideki rolü, para ve mal piyasalarında denge, para miktarı ve fiyatlar genel düzeyi ilişkisi, para politikası araçları)
12 Dış ticaret teorisi (dış ticaretin nedenleri, dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası ve araçları, ödemeler bilançosu)
13 Kayıt dışı ve Özelleştirme (tanımı, unsurları, oluşumu)
14 Kamu dengesi (kamu gelir ve harcamaları, bütçe açığı)
15 Finansal Krizler (tanımları, nedenleri, etkileri)
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Prof. Dr. Sadık ACAR, İktisada Giriş, DEU Hukuk Fakültesi Yayınları Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı, Mikro İktisat Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster (2012) “Principles of Economics, Prentice Hall.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek