GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505001352015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Çalışanların iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak için gerekli bilgilerin öğrenilmesi. Bu konudaki mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması.


Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Berkant SELEK


1 İş Etiği hakkında bilgi sahibi olmak
2 Ortam koşullarınının değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak
3 İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak, iş güvenliğinin önemini ve önlemlerini anlamak
4 İş güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
5 İş güvenliğinde tehlike, risk kavramlarını öğrenmek
6 İş kazalarından korunma yöntemlerini öğrenmek


Yok


Yok


İş sağlığı, iş güvenliği kavramı ve temel ilkeleri, ortam koşullarının değerlendirilmesi, meslek hastalıkları, ergonomi, iş güvenliği mevzuatı, tehlike kaynakları, kişisel koruyucular, güvenlik önlemleri, iş etiği.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İş güvenliğinin temelleri, iş güvenliği kültürü, ilgili yasa ve mevzuatlar
2 Yasal Hak ve sorumluluklar
3 Tehlike –Risk kavram,ı İş kazaları ve kazalardan korunma
4 Meslek hastalıkları
5 Ergonomi ve parametreleri
6 Fiziksel risk etmenleri
7 Kimyasal risk etmenleri
8 Biyolojik risk etmenleri
9 Ara Sınav
10 Ekranlı araçlarla çalışma
11 Yüksekte çalışma
12 Yangın ve yangından korunma
13 Kişisel koruyucu donanımlar
14 İlk yardım ve acil durum
15 İSG etik
16 Final Sınavı

1. D. A. Crowl, J.F. Louvar, "Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications", Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, 1990. 2. N.Gizli, C.Uraz “Process Safety and Hazard Prevention” ders notları, İzmir, Mart 2015.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 1 3 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 65

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 3
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek