GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505004852017 MALZEMELERİN ELEKTRONİK, MANYETİK VE OPTİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Gerçek fiziksel örnekleri ve uygulamaları ile elektrik, optik ve manyetik özelliklerin anlaşılması ve öngörülmesi için temel fiziksel modeller üzerine çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, laboratuvar ortamında kullanılan aletler ve mühendislik malzemeleri özelliklerinin ölçümleri üzerinde durulacaktır.


Prof. Dr. İbrahim Avgın


1 Malzemelerin optik, manyetik ve elektronik özelliklerinin anlaşılması
2 Malzemerin optik, manyetik ve elektronik özelliklerinin anlaşılmasında kullanılan temel yöntemlerin öğrenilmesi
3 Malzemelerin optik, manyetik ve elektronik özelliklerinin araştırılamasında deney tasarlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders, malzemelerin elektronik, optik ve manyetik özelliklerinin elektronik ve moleküler yapılarından nasıl kaynaklandığını ve bu özelliklerin örneğin optik fiberler, manyetik veri depolama, güneş pilleri, transistörler ve diğer özel uygulamalar için nasıl tasarlandığını açıklamaktadır. Ayrıca, spektroskopi, direnç, empedans ve manyetometri ölçümleri, ışığın dalga kılavuzlarında davranışı ve diğer karakterizasyon yöntemleri kullanılarak yapılan deneyler ve yapı özelliklerinin incelenmesi gibi materyallerin elektronik, optik ve manyetik özelliklerini deneysel olarak keşfetme imkanı da sunulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hamilton mekaniğinin kristallerde titreşimlere uygulanması Rehberli Problem Çözme
2 Dağılım ilişkileri, normal modlar Rehberli Problem Çözme
3 Kuantum mekaniğine giriş: Schrödinger denklemi Rehberli Problem Çözme
4 Kuantum noktalarına uygulamaları Rehberli Problem Çözme
5 Lokalize ve delokatalize durumlar: Serbest elektrondan atoma Rehberli Problem Çözme
6 Kristallerdeki elektronik durumlar: DOS, bant yapıları Rehberli Problem Çözme
7 Fermiyonlar, simetrizasyon ve Pauli'nin dışlama ilkesi: Bantlardaki elektronlar ve katıların sınıflandırılması Rehberli Problem Çözme
8 Taşıyıcıların "serbest elektron gazı" tanımı Rehberli Problem Çözme
9 Yarıyıl Sınavı
10 Kimyasal potansiyel: Fermi seviyesi, elektron dağılımı istatistikleri Rehberli Problem Çözme
11 Yarı iletkenlerin elektronik yapısı: Intrinsic ve extrinsic Rehberli Problem Çözme
12 Yarıiletken aygıtlar: aydınlatma altında p-n kavşakları ve uygulanan gerilim, Maxwell denklemleri: Malzemelerde elektromanyetik dalgalar Rehberli Problem Çözme
13 Kırılma indisleri: Yansıma ve iletim, Periyodik optik malzemeler: Fotonik bantlar ve bant aralıkları Rehberli Problem Çözme
14 Malzemelerde mıknatıslanma: Parafar, ferro, anti ferro ve ferrimanyetik Rehberli Problem Çözme
15 Manyetik alanlar Rehberli Problem Çözme
16 Final Sınavı

Ashcroft, Neil W., and N. David Mermin. Solid State Physics. Cengage Learning, 1976. ISBN: 9780030839931. O'Handley, Robert C. Modern Magnetic Materials: Principles and Applications. Wiley-Interscience, 1999. ISBN: 9780471155669. Saleh, Bahaa E. A., and Malvin Carl Teich. Fundamentals of Photonics. 2nd ed. Wiley-Interscience, 2007. ISBN: 9780471358329.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Proje Hazırlama 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek