GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505001412020 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

Lisans


İngilizce


Öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmaktır. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamalarını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.


Dr.Öğr.Üyesi Hakan Akça


1 Kariyer merkezi ile bağ kurma ve kariyer merkezleri tarafından sunulan hizmetleri kullanma.
2 Değişik iş sektörlerini tanıma, sektörler arası farklılıkları kavrama, ve gelecek planlarına uygun bir kariyer alanına yönelme.
3 İş dünyasının beklentileri ve öncelik verdiği yetkinlikler hakkında farkındalık kazanma.
4 Beden dili, diksiyon, hitap gibi iletişime etki eden konuların öneminin kavranması; doğru ve etkili iletişim becerilerini geliştirme.
5 Kariyerine destek sağlayabilecek ulusal ve uluslararası destek birimleri hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci Öğretim


Yok


Yoktur


Kariyer temel kavramları, Kariyer merkezi faaliyetlerinin tanınması, Öz farkındalığın artırılması, Kariyer seçeneklerinin keşfedilmesi, Kendini ifade etme ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi, Kariyer hedeflerine ulaşılması için gerekli olan ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmanın öneminin kavranması, Profesyonel ilişki ağlarının öneminin kavranması, Eğitim destek birimlerinin tanınması, Etkin kaynak kullanımının öğrenilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgi verilmesi ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili oryantasyon eğitiminin düzenlenmesi.
2 Kariyer planlama dersi nedir ve seni neler bekliyor? Kariyer merkezi nedir? Sana nasıl yardım eder? Kariyer merkezinin yarar sağlayacağı konular nelerdir?
3 Zeka ve kişiliğin hayatına dokunduğu noktalar.
4 Bilgi, beceri, yetenek ve yetkinlik kavramları nelerdir?
5 İnce beceriler ve teknik beceriler nedir? Bu becerilere neden ihtiyacın var?
6 Kariyer kavramı nedir? Kariyer ile ilişkili kavramlar nelerdir?
7 Üniversite hayatının sana katabilecekleri nelerdir?
8 Ulusal sivil toplum kuruluşlarında sen neler yapabilirsin? Bir davetli konuşmacı ile söyleşi.
9 Uluslararası sivil toplum kuruluşlarında sen neler yapabilirsin? Davetli bir konuşmacı ile röportaj.
10 Kamu sektöründe çalışanlar neler yapıyor? Davetli bir konuşmacı ile röportaj.
11 Özel sektörde çalışanlar neler yapıyor? Bir davetli konuşmacı ile söyleşi
12 Akademide çalışanlar neler yapıyor? Bir davetli konuşmacı ile söyleşi
13 Girişimcilik hayal mi hayat mı?
14 Yetenek Kapısı nedir ve sana ne sağlar? Yetenek kapısını nasıl kullanabilirsin? Yetenek Kapısı sisteminin nasıl kullanılacağını birlikte öğrenelim. Özgeçmişin nasıl olmalı?
15 Bu derste en keyif aldığın konuları bizimle paylaşmaya ne dersin?

1. Rook, S., “The Graduate Career Guidebook”, 2nd Ed., Series of Macmillan Study Skills, Red Globe Press, 2019. 2. Yena, D.J., “Career Directions: New Paths to Your Ideal Career”, 7th Ed., McGraw Hill Education, 2020. 3. Blackett, K.B., “Career Achievement: Growing Your Goals”, 3rd Ed., McGraw Hill Education, 2019. 4. Peker, S.M., Moral, A.K., “Kimya Mühendisliğine Yönelim”, Palme Yayıncılık, 2012. 5. Erdoğmuş, N., “Kariyer Geliştirme: Kuram ve Uygulama”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 6. Öztemel, K., “Kariyer Planlama ve Geliştirme”, Pegem Akademi, 2019. 7. https://kariyer.ege.edu.tr/ 8. https://www.cbiko.gov.tr/Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Rapor Hazırlama 5 3 15
Proje Hazırlama 1 9 9
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek