GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505004992021 AYDINLATMA VE İÇ TESİSAT Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


1. Işık, ışıma verenk, göz ve görme olayı, fotometrik büyüklükler, aydınlatma ile ilgili yasaları, fizyolojik-optik temeller ilgili kavramları öğretmek, 2. Işık üretimi, Işık kaynakları ve Aydınlatma aygıtları ve Aydınlatmanın bileşenleri ile ilgili temel kavramları vermek. 3. Genel bir aydınlatma tasarımı ve hesaplarının nasıl yapıldığını ve uygulandığını öğretme ve basit bir sitemin aydınlatma hesaplarını yapabilme bilgi ve becerisini kazandırmak


Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça


1 Işık, ışıma verenk, göz ve görme olayı, fotometrik büyüklükler, aydınlatma ile ilgili yasalar, fizyolojik optik temeller ilgili kavramları anlama ve kullanabilme,
2 Işık kaynakları ve Aydınlatma aygıtları ve Aydınlatmanın bileşenleri kavrama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Işık görme olayı; Fotometrik büyüklükler ve yasalar; Fizyolojik-optik esaslar; ışık üretiminin temelleri; ışık kaynakları; Aydınlatma aygıtları; Aydınlatmanın bileşenleri, Aydınlatma hesabı.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Işık kaynakları ve Aydınlatma aygıtları ve Aydınlatmanın bileşenleri kavrama Giriş
2 Işık, göz ve görme olayı. Proje örnekleri
3 Fotometrik büyüklükler. Proje örnekleri
4 Bazı önemli fotometrik yasalar ve problemler Proje örnekleri
5 Fizyoljik ve optikesaslar Proje örnekleri
6 Fizyoljik ve optikesaslar Proje örnekleri
7 Işık üretimi ve ışık kaynakları. Proje örnekleri
8 Işık üretimi ve ışık kaynakları. Proje örnekleri
9 Ara sınav
10 Aydınlatma sistemleri, Aydınlatma armatürleri Proje örnekleri
11 Aydınlatma sistemleri, Aydınlatma armatürleri Proje örnekleri
12 Aydınlatma sistemleri, Aydınlatma armatürleri Proje örnekleri
13 Aydınlatma uygulamaları ve genel aydınlatma hesapları. Proje örnekleri
14 Aydınlatma uygulamaları ve genel aydınlatma hesapları. Proje örnekleri
15 Aydınlatma uygulamaları ve genel aydınlatma hesapları. Proje örnekleri
16 Final sınavı

• Aydınlatma Tasarımı ve Proje Uygulamaları, Adem Ünal, Birsen Yayınevi, 2004 ISBN:9755113827X • The Art of Illumination :Residential Lighting Design by Glenn M.Johnson, McGraw-Hill Professional; (October 30.1998), ASIN:0070329591 • Applied Illumination Engineering (2nd Edition) by Jack L. Lindsey,Staff Lindsey • Principles of Illumination. By John E.Traister Bobbs-Merrill Co; (January 1974) ASIN: 067220973Xx • M. Özkaya, "Aydınlatma", Birsen Yayınevi, 2011 • The IESNA Lighting Handbook, New York, 2000 • J. R. Coaton, A. M. Marsden, "Lamps and Lighting", London, Arnold, 1997. • Simpson Robert, "Lighting Control-Technology and Applications", Boston, Mass.: Focal Press, 2003Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
Okuma 14 3 42
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek