GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505008552022 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

LisansDersin amacı yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıtmak, fotovoltaik ve rüzgar enerjisi sistemlerinin analizi ve tasarımını yapma becerisi kazandırmaktır.


Prof. Dr. Mutlu BOZTEPE


1 Geleneksel enerji üretim yöntemleri ile yenilenebilir enerji üretim yöntemlerini kıyaslayabilme
2 Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemleri analiz edebilme
3 Şebekeye bağlı fotovoltaik sistemleri analiz edebilme
4 Rüzgar enerjisi sistemlerini analiz edebilme
5 Enerji depolama yöntemlerini karşılaştırmalı olarak bilebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Enerji ve çevre, • Yenilenebilir enerji kaynaklarının prensipleri, • Güneş enerjisinin temelleri, • Güneş pilleri • Güneş pili sistemleri ve tasarımı • Rüzgar enerjisi sistemleri • Enerji depolama


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ENERJİ VE ÇEVRE: Enerjinin günümüzdeki önemi, enerji ve çevre arasındaki ilişki, küresel ısınma, Yenilenebilir enerji kaynaklarının temel prensipleri Yok
2 GÜNEŞ ENERJİSİNİN TEMELLERİ: Stefan boltzman yasası, Radyasyonla ısı yayınımı, Atmosfer dışına gelen güneş enerjisinin hesaplanması ve atmosferin özellikleri, Siyah cisim ışıması, güneşin doğuş ve batış zamanlarının hesaplanması, Yerel saat ve güneş saati kavramları, geliş açısı, deklinasyon tanımlamalarının yapılması,, Dünya yüzeyinde herhangi bir alıcı yüzeye düşen direkt, difüz ve toplam açık gökyüzü güneş radyasyonunun hesaplanması Problem çözme, benzetim
3 GÜNEŞ PİLLERİ TEKNOLOJİSİ: Yarıiletkenler, p-n eklemi oluşturulması, p-n eklemin aydınlık ve karanlık karakteristikleri, Güneş pilinin çalışma prensipleri, tek kristal, çok kristal, amorf, ince film güneş pili teknolojileri, 3.nesil organik güneş pillerinin tanıtımı ve gelecekteki teknolojilere bakış Problem çözme
4 GÜNEŞ PİLLERİ ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ: Bir silisyum güneş pilinin tek diyot elektriksel eşdeğer devresi, akım-gerilim eğrisinin elde edilmesi, maksimum güç noktası, açık devre gerilimi, kısa devre akımının tanımlanması, ışınım ve sıcaklığın etkileri Problem çözme, benzetim
5 FOTOVOLTAİK SİSTEMLER: Basit DC, bataryalı DC, şebekeden bağımsız, şebekeye bağlı PV sistemler, fotovoltaik güç santrallerinin temel özellikleri ve sistem elemanları Problem çözme, benzetim
6 FOTOVOLTAİK SİSTEM TASARIMI: şebekeden bağımsız çalışan AC ve DC yükler içeren bir fotovoltaik sistemin tasarlanması Tasarım problemleri, benzetim
7 ŞEBEKEYE BAĞLI FOTOVOLTAK SİSTEM TASARIMI, modül ve eviric boyutlandırması, enerji hesaplamaları Benzetim ile fotovoltaik sistem uygulaması
8 ARA SINAV
9 RÜZGAR ENERJİSİ: Rüzgar enerjisinin oluşumu ve özellikleri, rüzgar potansiyelinin belirlenmesi, Hollmann bağıntısı, rüzgar enerjisinden elde edilebilecek gücün hesaplanması, Betz kriteri, uç-hız oranının tanımlanması Problem çözme, benzetim
10 RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ: Rüzgar santrallerinin temel elemanlarının tanıtılması, Türbinlerin temel hesaplamalarının yapılması, türbinden elde edilebilecek gücün hesaplanması, örnek sistemlerin incelenmesi Problem çözme, benzetim
11 ENERJİNİN DEPOLANMASI: Bir ideal depolama elemanından beklenen özellikler, enerji depolama türleri, elektrokimyasal enerji depolama, şarj regülatörleri. Problem çözme
12 GÜÇ ELEKTRONİĞİ: Yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanılan güç dönüştürücüleri, topolojileri, şarj cihazları, dc-ac eviriciler, topraklama sistemleri Problem çözme, benzetim
13 DÖNEM PROJESİ SUNUMLARI Sunum
14 Genel tekrar Problem çözme
15 Final sınavı

DERS KİTABI: 1. Masters,G.M.: “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley&Sons,2004. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. John Twidell, Tony Weir, “Renewable Energy Sources” Taylor and Francis, 2005 2. Thomas Markvart, “Solar Electricity”, John Wiley&Sons Ltd. 2000. 3. Mukund R. Patel, “Wind and Solar Power Systems”, CRC pres, 1999Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Takım/Grup Çalışması 1 20
Ev Ödevi 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 1 35 35
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4 3 4
ÖÇ 2 4 3 4
ÖÇ 3 4 4 3 4
ÖÇ 4 4 3 4
ÖÇ 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek