GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507008022015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Ders 4 8 2,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öĞrenciye iş güvenliĞi hakkında bilgi vermektir


Doç.Dr.Canan URAZ


1 İş güvenliğinin temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 İş kazası ve meslek hastalıkları sebebleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
3 İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını öğrenmek
4 güvenlik konusunda sorumluluk taşıyacakları konularda çözümler getirecek bilgileri öğrenerek, analiz yöntemleri: Risk analizi, HAZOP, HAZAN, hata ağacı analizi ve uygulamaları hakkında bilgi edinmek
5 Çalışacakları işyerlerinde karşılaşabilecekleri yangın çeşitleri, gaz ve toz patlamaları, kaynayan sıvıların genleşen buharlarının patlaması (BLEVE) hakkında bilgilendirileceklerdir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İş güvenliĞinin temel ilkeleri, iş güvenliĞi tanımı, önemi ve amacı. İş güvenliĞi çalışma alanı ve kapsamı. İş kazaları ve meslek hastalıkları. Kazaların ölçümlenmesi. Kazanın temel nedenleri ve önleme çalışmaları. İş kazaları ve meslek hastalıklarında kayıplar. İş güvenliĞinin üretim ve verimliliĞe etkisi. İş güvenliĞi organizasyonu. İş kazası soruşturması. İş kazası ve meslek hastalıkları davaları, İşçi saĞlıĞı ve iş güvenliĞi mevzuatı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İş güvenliğinin temel prensipleri
2 İş kazaları ve meslek hastalıkları
3 Büyük Endüstriyel Kazalar ve Büyük Endüstriyel Kuruluşlar: Yangın, patlama ve toksik buharların yayılmasıyla ilgili büyük endüstriyel kazalara örnekler ve alınacak dersler.
4 Kazanın temel nedenleri ve önleme çalışmaları
5 İş güvenliği Mevzuatları
6 İş yerlerinde kurulan işçi sağlığı, iş güvenliği komiteleri ve görevleri, SSK ve sağlık hizmetleri.
7 İş güvenliği yönetimi
8 ARASINAV
9 İşyerlerinde risk analiz ve yönetiminin temelleri
10 Risk değerlendirme yöntemleri-kantitatif yöntemler
11 Risk değerlendirme yöntemleri-Kalitatif yöntemler
12 Risk değerlendirme uygulamaları-Çok tehlikeli endüstriler
13 Risk değerlendirme uygulamaları- tehlikeli endüstriler
14 Risk değerlendirme uygulamaları-Kamu kurumları
15 Güvenli bir fabrika tasarımında ve çalıştırılmasında dikkat edilecek noktalar: Maliyet yaklaşımı, proses seçimi, uyumlu malzemelerin seçimi, elektrik tesisatının özellikleri ve topraklama, inşaat devresi, yangın ve kaçış yolları, korozyon. Kendiğinden güvenli tasarımlar
16 Final

1. “Yeni Mevzuatın IşıĞında İş Sağlığı ve Güvenliği”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası.. 2. Avcı A., “İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı”, Alfa Yayınları, 2002. 3. Vedat LAÇİNER, Teknik ve tıbbi İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu, ideal kültür&yayıncılık, 2013. 4. Mehmet Recep Yazgan, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Rehberi, 2015. 5. D.A. Crowl, J.F. Louvar, "Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications", Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, 1990. 6. N.Gizli, C.Uraz “Process Safety and Hazard Prevention” Ders notları, İzmir, Mart 2015.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Derse Katılım 1 3 3
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Tartışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 65

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek