GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507001122016 PHYSICS II Ders 1 2 7,00

Lisans


İngilizce


Bu ders, öğrencilere, Fen ve Mühendislik alanları ile ilgili temel bilgileri kazandırmak üzere programa alınmıştır. Başlıca iki amacı vardır: Fiziğin temel kavram ve ilkelerinin, açık ve mantıksal bir biçimde ortaya konulması ve kazanılan bu bilgilerin, gerçek yaşamda karşılaşılan çok sayıda konu ve problemin anlaşılması ve aydınlatılmasında kullanılabilmesidir.


Doç. Dr. Ozan ÜNSALAN


1 Elektrik yüklerinin özelliklerini kavrayabilme
2 Sürekli ve kesikli yük dağılımlarının elektriksel özelliklerini kavrayabilme.
3 Elektrostatik problemlerini çözebilme.
4 Maddelerin elektriksel özelliklerine göre sınıflayabilme.
5 Kondansatör kombinasyonlarını yorumlayabilme.
6 DC devrelerini çözümleyebilme.


Yok


Yok


Elektrik yükü, yük korunumu ve kuantizasyonu; coulomb kanunu; elektrik alan; sürekli yük dağılımının elektrik alanı; yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanda hareketi; gauss kanunu; elektrik potansiyel; kondansatör ve dielektrikler; yüklü kondansatörde depolanan enerji; dielektrikli kondansatörler; akım ve direnç; doğru akım devreleri.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Elektrik Yükü, Yük Korunumu ve Kuantizasyonu Rehberli Problem Çözümü
2 Coulomb Kanunu Rehberli Problem Çözümü
3 Elektrik Alan Rehberli Problem Çözümü
4 Sürekli Yük Dağılımının Elektrik Alanı Rehberli Problem Çözümü
5 Sürekli Yük Dağılımının Elektrik Alanı Rehberli Problem Çözümü
6 Yüklü Parçacıkların Düzgün Elektrik Alanda Hareketi Rehberli Problem Çözümü
7 Gauss Kanunu Rehberli Problem Çözümü
8 Elektrik Potansiyel Rehberli Problem Çözümü
9 Arasınav
10 Kondansatör ve Dielektrikler Rehberli Problem Çözümü
11 Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji Rehberli Problem Çözümü
12 Dielektrikli Kondansatörler Rehberli Problem Çözümü
13 Akım ve Direnç Rehberli Problem Çözümü
14 Doğru Akım Devreleri Rehberli Problem Çözümü
15 Genel Tekrar Rehberli Problem Çözümü
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Fen ve Mühendislik için Fizik Cilt II, Çeviri: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme yayıcılık, 1995 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Temel Fizk Cilt II; Fishbane P.M., Gasiorowicz S., Thorton S.T., (Çeviri: Prof. Dr. C.Yalçın) Arkadaş Yayınevi , 2003.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 10 5 50
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 186

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek