GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

LisansBu dersin amacı öğrencilere Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda elde edilen patent, know-how, teknoloji gibi çıktıların şirketleşme veya lisanslama gibi yollar ile ekonomik bir değere dönüşütürülme sürecinin öğrencilere anlatılması ve mezuniyet sonrası girişimci olabilmesi için girişimcilik yeteneklerinin artırılmasıdır.


Doç. Dr. Serdal Temel


1 İnovasyonun ticarileştirme süreçlerini doğru anlama ve uygulama,
2 Patent değerleme yöntemlerini anlama ve uygulama
3 Girişim fikri oluşturma ve bunun yatırım değerini belirleye bilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında Ar-Ge ve inovasyonun yanında ticarileştirme süreçlerindeki temel kavramlar olan lisanslama, şirketleşme, spin-off kurma, patent devri, patentin değerlemesi, ticarileştirme sözleşme süreçleri anlatılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Ders Planı Hakkında Bilgilendirme
2 Ar-Ge Ve İnovasyona Giriş: Nedir Ve Ne Anlamamız Gerekiyor
3 İnovasyonun koruma yöntemleri nelerdir?
4 Ticarileştirme sürecinde temel kavramlar
5 Başarılı ve başarısız ticarileştirmesi örnekleri
6 Dış katılımcı: Başarılı bir ticarileştirme öyküsü
7 Fikri Mülkiyet değerlemesi ne zaman ve hangi şartlarda yapılır
8 Ara Sınav
9 Patent değerlemesi- Maliyet yaklaşımı
10 Patent değerlemesi- Pazar yaklaşımı
11 Patent değerlemesi- Gelir yaklaşımı (DCF)
12 Patent değerlemesi uygulama çalışması
13 Ticarileşme görüşmesine nasıl hazırlanılmalı?
14 Genel değerlendirme
15 Final sınavı

• Patent Portfolio Deployment: Bridging The R&D, Patent and Product Markets, Shang-Jyh Liu, Anna Hoi Yan Fong, Tony Yuhong Lan, • The 'Who' of Successful Commercialization of Innovations: An Empirical Analysis of the Influence of Stakeholder Integration on Innovation Performance, Viktoria Kortum


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek