GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507001062018 GENEL KİMYA Ders 1 1 7,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; kimya temel kavramlarını anlaması ve bu kavramları ilgili problemlerde kullanma becerisini kazanmasıdır.


Dr. Öğretim Üyesi Gülşah TÜRKMEN


1 Temel kimya kavramlarını öğrenebilme
2 Temel kimyasal and termokimyasal süreçleri yorumlayablme
3 Bireysel ve grup çalışmalarıyla, rehberlik eşliğinde bazı temel kimysal deneyleri yapabilme,öğrenilen teorik bilgiyi uygulamaya geçirebilme, yorum yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Kavramlar, Gazlar, Kimyasal Termodinamik, Katılar ve Sıvılar, Çözeltiler, Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar, Çözünürlük, Entropi ve Serbest Enerji


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyaya giriş ve temel Kavramlar
2 Atom , atomun yapısı
3 Atomun elektron yapısı, elektron dağılımı
4 Periyodik çizelge
5 Periyodik cetvel
6 Kİmyasal bileşiklerin adlandırılmaları
7 Kimyasal tepkimeler
8 Ara Sınav
9 mol kavramı, rxn verimi, kimyasal hesaplamalar
10 Kimyasal Bağlar
11 katılar, sıvılar, moleküller arası kuvvetler
12 çözeltiler ve fiziksel özellikleri
13 çözeltiler -çözünürlük
14 Asitler ve Bazlar
15 Kimyasal Termodinamik
16 Final Sınavı

 Petrucci, R.H., General Chemistry, Macmillan Pub., 1989.  Fine, L.W., Beall, H., Chemistry, Saunders College Pub., 1990.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 80
Laboratuvar 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Problem Çözümü 14 1 14
Tartışma 14 1 14
Takım/Grup Çalışması 6 1 6
Deney 6 1 6
Rapor Hazırlama 6 1 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 206

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 2
ÖÇ 2 4 2
ÖÇ 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek