GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507001242018 TECHNICAL ENGLISH Ders 1 2 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; Teknik İngilizce ile ilgili kelime bilgisi ve kullanım kavramlarını tanıması ve bu kavramları gündelik teknik olaylarda kullanma becerisini elde etmesidir.


Dr. Türkan Üçok Erkek


1 Bir mühendisin meslek yaşamında İngilizce konuşulan bir ortamda karşılaşabileceği çeşitli durumlar hakkında genel bilgi sahibi olma
2 Teknik bir konuda yazılmış İngilizce bir metni anlama becerisi
3 İş yaşamında İngilizce olarak karşılıklı konuşabilme becerisi
4 Belli bazı teknik konular içinde geçen yabancı kelimeleri ve bunların kullanımları hakkında bilgi edinebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bir Sanayi tesisinde çalışmak, İş ortamında bir gezinti, Aletler ve takımlar, Tedarikçiler alt-yükleniciler, İnşaat ve çeşitli tesisatlar, Bakım, Sorun giderme, İşyerinde güvenlik, Çevre ile ilgili konular.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bir Sanayi tesisinde çalışmak-I: Bir üretim şirketi, ürünler ve pazarlar, şirket büyüklüğü, şirketin geçmişi
2 Bir Sanayi tesisinde çalışmak-I: Eğitim, iş sorumlulukları, işe alınma, takım çalışması, çalışma saatleri ve tatiller, vardiya sistemleri
3 İş ortamında bir gezinti -I: Varış, yerleşim alanı, tesis yerleşiminin tanımlanması, bir ziyaretçiye etrafı gezdirmek
4 İş ortamında bir gezinti -II: Yeni bir tezgahın kurulması, hız ve kapasite, sürecin anlatılması, otomasyon
5 Aletler ve takımlar -I: Çalışma ortamındaki araçlar, iş için doğru takım, depo, yeni bir donanımın tanıtılması
6 Aletler ve takımlar -II: Bir hizmet sözleşmesi, uzatılmış garanti, bir ürün garantisi, sigorta poliçesi
7 İnşaat ve çeşitli tesisatlar -I: Depo, inşaat programı, proje planlama, sürecin gerçekleşmesi
8 İnşaat ve çeşitli tesisatlar -II: Bir projenin başlangıcı, yeni bir stok programı, yeni bir sistemi hizmete alma, sistem yükseltme
9 Bakım -I: Küçük hatalar, hafif ya da yoğun kullanım, genel problemler, yapılacak işler
10 Bakım -II: önleyici bakım, bakım sıklığı üzerine bir tartışma, düzenli hizmet, acil olmayan onarımlar
11 Vize sınavı
12 Sorun giderme -I: Kişisel problemler, elektrik problemi, işyerinde yaşanan problemler, mekanik problemler
13 Sorun giderme -II: Bilgisayar virüsü, yanlış yazılım kullanma, ekran donma problemi, internet problemleri, bellek problemleri
14 İşyerinde güvenlik: gürültülü işyeri, uyarı işaretleri, tehlikeler, makine güvenliği, yanıcı malzemeler, kurtarma prosedürü, yangın ile başetme, kazalar
15 Çevre ile ilgili konular: geri kazanım, eçvreye duyarlı ürünler, enerji, atıkların yokedilmesi, hava kirliliği, su kirliliği, bu konudaki mevzuat
16 Final sınavı

English for Work: Everyday Technical English, Valerie Lambert and Elaine Murray, Longman, 2003.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 85

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 3 4 4
ÖÇ 2 3 4 4
ÖÇ 3 3 4 4
ÖÇ 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek