GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002042018 STRENGTH OF MATERIALS Ders 2 3 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilere, makina elemanlarını ve mekanizmaları, kırılma analizi yapabilme ve malzemelerin mekanik davranışlarını anlayabilme gibi birçok gelişmiş yönteme temel oluşturmaktadır. Bu ders öğrencilere, değişik yükleme koşullarında gerilme ve şekil değişimi analizleri için temel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır.


Prof. Dr. Yeliz PEKBEY ve Prof. Dr. Hasan YILDIZ


1 Lineer, elastik, homojen ve izotropik malzemeler için bir noktadaki gerilme, birim şekil değişimi ve gerilme şekil değişim ilişkilerini anlama
2 Elastisite modülü ve Poisson oranı gibi malzemelerin temel özelliklerini uygun bir şekilde kullanarak problemleri çözme
3 Çeki ve bası yükü altındaki yapı elemanları ve bileşenlerinin analizi ve tasarımı
4 Burulma momenti altındaki yapı elemanları ve bileşenlerinin analizi ve tasarımı
5 Eğilme momenti altındaki yapı elemanları ve bileşenlerinin analizi ve tasarımı
6 Kesme kuvvetine maruz yapı elemanları ve bileşenlerinin analizi ve tasarımı

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Gerilme, şekil değiştirme, deformasyon • Eksenel yüklü çubuklar • Eğilme • Burulma • Kesme kuvvetine maruz kirişler • İnce cidarlı kirişler • Gerilme şekil değişimi dönüşümleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, mukavemetin genel tanıtımı
2 MUKAVEMETE GİRİŞ: Gerilme, gerilme tipleri, problem çözüm teknikleri, eğik yüzeylerde gerilme, gerilme bileşenleri
3 EKSENEL YÜKLEME: Normal gerilme ve birim şekil değişimi, gerilme şekil değişimi diyagramları, gerçek gerilme şekil değiştirme diyagramı, Hook kanunu, elastik plastik davranışlar, yorulma, eksenel yük altında deformasyon.
4 EKSENEL YÜKLEME: Statik belirsiz yapılar, yapılarda sıcaklık etkileri, Poisson oranı, genel Hook kanunu, kayma gerilmesi, kompozit malzemeler, Saint Venant prensibi, gerilme yığılmaları, Plastik deformasyon, artık gerilmeler
5 BURULMA: Giriş, Dairesel şaftlarda deformasyonlar, şaftlarda elastik gerilmeler, şaftlarda dönme açısı, statik belirsiz şaftlar, dişli bağlantılı şaftlar
6 BURULMA: Şaftlarda gerilme yığılmaları, dairesel şaftlarda plastik deformasyonlar, elastoplastik malzemeden yapılmış dairesel şaftlar, dairesel şaftlarda artık gerilmeler, dairesel olmayan kesitlerin burulması, ince cidarlı şaftlarda burulma
7 EĞİLME: Giriş, simetrik yapılarda eğilme, eğilme altındaki simetrik yapılarda deformasyon, elastik sınırlar içinde gerilmeler ve deformasyonlar
8 EĞİLME: Birden fazla malzemeden yapılmış kirişlerde eğilme, gerilme yığılmaları, plastik deformasyonlar, elastoplastik malzemelerde eğilme
9 EĞİLME: Artık gerilmeler, simetri düzleminde eksentrik yükleme, simetrik olmayan eğilme, genel eksentrik yükleme, eğri kirişlerde eğilme
10 KİRİŞLERDE KAYMA GERİLMELERİ: Giriş, kirişlerin yatay yüzeyindeki kayma, kirişlerdeki kayma gerilmelerinin bulunması
11 Ara sınav
12 KİRİŞLERDE KAYMA GERİLMELERİ: Yaygın kiriş tiplerindeki kayma gerilmeleri, dar dikdörtgen kesitli kirişlerde gerilme dağılımı, rasgele kesite sahip bir kiriş boyunca kayma gerilmeleri
13 İNCE DUVARLI KİRİŞLERDE KAYMA GERİLMELERİ: Plastik deformasyon, ince cidarlı kirişlerde simetrik olmayan yükleme, kayma merkezi
14 GERİLME ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMLERİ: Giriş, düzlem gerilme dönüşümleri, asal gerilmeler, maksimum kayma gerilmesi, Düzlem gerilmede Mohr dairesi, genel gerilme durumu, 3 boyutlu gerilme analizinde Mohr dairesi
15 GERİLME ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMLERİ: Düzlem gerilme altındaki sünek malzemelerde akma kriterleri, düzlem gerilme altındaki kırılgan malzemelerde kırılma kriterleri, ince cidarlı tanklarda gerilmeler, düzlem şekil değişimi dönüşümleri, düzlem şekil değişiminde Mohr dairesi, 3 boyutlu şekil değişimi, şekil değişimi ölçümleri
16 Final Sınavı

1. Mechanics of Materials, 7th ed., F.P. Beer, E. R. Johnston, J.T. DeWolf, D. F. Mazurek, McGraw Hill, 2015; YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Mechanics of Materials, 8th ed., R.C. Hibbeler, Prentice Hall, 2010.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 75
Quiz 1 25
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 4 1 4
Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 8 48
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
Quiz için Bireysel Çalışma 4 3 12
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 4 5
ÖÇ 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 4 5
ÖÇ 6 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek