GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002132018 DYNAMICS Ders 2 3 4,00

Lisans


İngilizce


Dersin amacı, cisimlerin ve sistemlerin hareketlerini tahmin etme ve hesaplama, üzerlerine etkiyen kuvvetlerin etkilerini hesaplama yeteneğini geliştirmektir. Derste çözülen çok değişik uygulama tipleri yardımıyla, öğrencinin konuyu kavrayıp bilgisini hızlı bir şekilde uygulaması hedeflenmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Pekedis, Dr. Mehmet ERKEK


1 Dinamiğin tanımı, temel kavram ve ilkeleri.
2 Parçacığın (maddesel noktanın) doğrusal hareketinde yol, hız ve ivme ile zaman arasındaki bağıntılar.
3 Parçacığın eğrisel hareketinin incelenmesinde bağıl hareket, temel büyüklükler ve uygun eksen takımının seçilmesi.
4 Parçacığın eğrisel hareketinde hız ve ivme bileşenlerinin doğrusal harekettekinden farkı ve mühendislik problemlerine uygulanması.
5 Parçacığın kinetiğinde Newton’un II. Yasası’nın uygulanması.
6 Katı (rijit) cismin, parçacıktan farkı ve katı cisimlerde yol, hız ve ivme değerlerinin hesaplanması.
7 Parçacıkta ve katı cisimlerde iş-enerji ilkesi ve hangi problem tiplerine uygulanacağı.
8 Maddesel noktalarda ve cisimlerde impuls-momentum yöntemi ve hangi problem tiplerine uygulanacağı.
9 Katı cismin kinetiğinde kütle eylemsizlik momentinin (I) etkisi ve tepki kuvvetlerinin hesaplanması.
10 Dinamik Bilgisinin, Makina Mühendisliğinin temel konularından biri olduğu ve bu konudaki bilgileri sürekli olarak tazelemek gerektiği.

Birinci ÖğretimYok.


Parçacık Kinematiği: (Doğrusal hareket, Eğrisel hareket, Bağıl hareket, Değişik koordinat sistemlerinde hareket) ; Parçacık Kinetiği: (Kuvvet, Kütle ve ivme, Newton’un ikinci kanunu, İş ve enerji, İmpuls ve momentum); Düzlemde rijit cisimler kinematiği ve kinetiği: (Doğrusal öteleme, Eğrisel Öteleme, Sabit bir eksen etrafında dönme, Düzlemsel hareket, Dönme merkezi) ; Titreşim ve zaman cevabı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Parçacık Kinematiği: Doğrusal hareket.
2 Parçacık Kinematiği: Eğrisel hareket ve çeşitli uygulamalar.
3 Parçacık Kinematiği: Eğrisel hareket ve çeşitli uygulamalar.
4 Parçacık Kinematiği: Bağıl hareket.
5 Parçacık Kinematiği: Bağıl hareket, Değişik koordinat sistemlerinde hareket.
6 Parçacık Kinetiği: Kuvvet, Kütle ve ivme, Newton’un İkinci Kanunu.
7 Parçacık Kinetiği: Kuvvet, Kütle ve ivme, İş ve enerji.
8 Parçacık Kinetiği: İmpuls ve momentum.
9 Parçacık Kinetiği: İmpuls ve momentum; ARA SINAV.
10 Düzlemde rijit cisimler kinematiği ve kinetiği: Doğrusal öteleme.
11 Düzlemde rijit cisimler kinematiği ve kinetiği: Eğrisel Öteleme.
12 Düzlemde rijit cisimler kinematiği ve kinetiği: Eğrisel Öteleme.
13 Düzlemde rijit cisimler kinematiği ve kinetiği: Sabit bir eksen etrafında dönme, Düzlemsel hareket.
14 Düzlemde rijit cisimler kinematiği ve kinetiği: Düzlemsel hareket, Ani dönme merkezi.
15 Titreşim ve zaman cevabı.
16 FİNAL SINAVI.

1) Meriam, J.L.; Kraige L.G.: "Engineering Mechanics-Dynamics" 2) Beer, F.P.; Johnston, E.R.: “Dynamics”. 3) Hibbeler, R.C.: "Dynamics (Engineering Mechanics)".Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Quiz 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 28 2 56
Rehberli Problem Çözümü 1 6 6
Problem Çözümü 14 1 14
Tartışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 2 2 1
ÖÇ 2 4 2 2 1
ÖÇ 3 4 2 2 1
ÖÇ 4 4 2 2 1
ÖÇ 5 4 2 2 1
ÖÇ 6 4 2 2 1
ÖÇ 7 4 2 2 1
ÖÇ 8 4 2 2 1
ÖÇ 9 4 2 2 1
ÖÇ 10 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek