GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002282018 COMPUTER PROGRAMMING Ders 2 4 4,00

Lisans


İngilizce


3. nesil nesne tabanlı bir bilgisayar dilini mühendilik uygulamaları ve hesaplarında kullanılabilecek seviyede öğretmek


Doç. Dr. Mustafa Turhan ÇOBAN Dr. Mehmet ERKEK


1 temel seviye bilgisayar programlama dili öğrenimi
2 sayısal matematik ve mühendislik problemlerini bilgisayar ortamında çözebilme

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


W1 Java girdi çıktı yapıları, String,double ve integer(tamsayı) değişkenler, static metodlar(fonksiyonlar) W2 char,boolean değişkenler, if deyimi, statik metod kullanımı, sınıf kavramı tanımı W3 For,while,do-while, case deyimleri, serilerin statik metodlarla hesaplanması, diğer programlara giriş W4 Sınıf kavramına giriş ve dinamik metodlar W5 Temel değişken türlerinin boyutlu değişkenler olarak kullanılması W6 Sınıf kavramı, sınıfların değişken olarak kullanılması ve sınıflardan yeni sınıf yaratılması, sınıf yapılarının boyutlu değişken olarak kullanılması W7 sınıfların birbiri içinde kullaılması abstract sınıf, kalıtım (inheritance) kavramı W8 hata kontrolu W9 ileri veri yapıları, Lambda değişkenleri, jenerik (değişken türünden bağımsız) metodlar W10 ileri veri yapıları, StringTokenizer, StringBuffer, list, arraylist, vector sınıflar ve boyutlu dinamik değişken olarak kullanımları W11 grafik programlama kavramına giriş W12 Grafik programlama (Graphic-user-interface grafik kullanıcı arayüzü) W13 dosyalardan veri okuma/yazma W14 veri tabanı girid-çıktı W15 gerçek zaman programlama


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1 saat 2 saat

http://www.turhancoban.com/dersler/Bilgisayar%20programlama%20%28Computer%20programming%29/index.html Computer programming (electronic book) M. Turhan Coban http://www.turhancoban.com/kitap/COMPUTER%20PROGRAMMING.pdf Java Bilgisayar diliyle programlama M. Turhan Çoban http://www.turhancoban.com/kitap/COMPUTER%20PROGRAMMING.pdfYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 1 13
Uygulama/Pratik 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 37 37
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 4 2 4 4
ÖÇ 2 5 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek