GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002302018 TERMODİNAMİK II Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Sistemlerin enerji etkileşimlerini çözümlemede kullanılan termodinamik yasalarını tanımlamak ve öğrencilerin temel termodinamik kavramlarını makine mühendisliği alanında karşılaşacağı problemlere uygulayabilmesini sağlamak


Prof. Dr. Hüseyin Günerhan, Dr.Öğr.Üyesi Özay Akdemir, Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Gürlek


1 Ekserji Kavramının (Enerji Kullanılabilirliği) ve Termodinamik sistemlerde ekserji analizinin öğrenilmesi
2 Termodinamiğin temel yasalarının Buhar ve gaz güç çevrimleri, Soğutma çevrimleri ve ısı pompasını içeren termodinamik çevrimlerinin analiz ve tasarımına uygulanması
3 Termodinamik bağıntıların termodinamik özelliklerin değerlendirilmesinde nasıl kullanıldığına dair kavrayış geliştirilmesi
4 İdeal gaz karışımlarının termodinamik özelliklerinin ve psikrometrinin temellerinin öğrenilmesi
5 Kütle ve enerji korunumunun ve ideal gaz karışımlarının özelliklerinin psikrometrik sistemlerin tasarım ve analizine nasıl uygulandığının öğrenilmesi
6 Reaksiyona giren karışımların termodinamik analizi ve yanma işlemlerinin analizine uygulamalarının öğrenilmesi
7 Problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi
8 Isıl sistemlerde tasarım yeteneğinin geliştirilmesi ve yazılı iletişim becerisinin artırılması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kullanılabilirlik kavramı ve çevrim performansı ve bileşenleri üzerine bilgi verilir. Gaz karışım davranışları ve özellikleri üzerinde çalışılır ve psikometrik proseslere ve yanma analizlerine uygulanır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tersinmezlik ve Kullanılabilirlik, Ekserji kavramı
2 Tersinmezlik ve Kullanılabilirlik, Ekserji kavramı
3 Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri
4 Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri
5 Buharlı Güç Çevrimleri
6 Buharlı Güç Çevrimleri
7 Ara Sınav
8 Soğutma Çevrimleri
9 Soğutma Çevrimleri
10 Gaz Karışımları
11 Gaz-Buhar Karışımları ve İklimlendirme
12 Gaz-Buhar Karışımları ve İklimlendirme
13 Uygulamalar
14 Uygulamalar
15 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Y.A.Çengel, M.A.Boles, “Termodinamik Mühendislik Yaklaşımıyla”, McGraw-Hill, 7.Basım, Palme Yayıncılık, 2013. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Ali Güngör, "Çözümlü Problemlerle Uygulamalı Termodinamik", Palme Yayıncılık, 2015. 2. Borgnakke C., Sonntag R.E., “Termodinamiğin Temelleri”, 8. Basım’dan çeviri Palme Yayınları , 2018. 3.Moran M.J.,Shapiro H.N.,Boettner D.D.,Bailey M.B., Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri, 7.Baskı, Wiley, Palme Yayıncılık, 2015.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 5 0 2
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 1 5 5
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 4 3
ÖÇ 2 5 4 4
ÖÇ 3 5 3 3
ÖÇ 4 5 3 3
ÖÇ 5 5 4 4
ÖÇ 6 5 4 4
ÖÇ 7 5 5 4
ÖÇ 8 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek