GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002122018 COMPUTATIONAL MECHANICS Ders 2 4 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilere, makina elemanlarını ve mekanizmaları, kırılma analizi yapabilme ve malzemelerin mekanik davranışlarını anlayabilme gibi birçok gelişmiş yönteme temel oluşturmaktadır. Bu ders öğrencilere, değişik yükleme koşullarında gerilme ve şekil değişimi analizleri için temel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır.


Prof. Dr. Yeliz PEKBEY ve Prof. Dr. Hasan YILDIZ


1 Farklı yükler altındaki yapısal elemanların boyutlandırılması,
2 Mekanik prensiplerini uygulayarak parça ve yapıların emniyetli tasarımların yapabilme becerisi,
3 Farklı yükler altındaki deforme olabilen cisimlerdeki gerilme şekil değişimi durumlarını belirleme becerisi,
4 Kirişlerdeki çökmeyi hesaplayabilme,
5 Farklı sınır şartlarına maruz kirişlerdeki kritik burkulma yüklerinin hesaplanabilme becerisi,
6 Enerji yöntemlerini kullanarak çeşitli yapı elemanlarındaki yer değiştirmelerin hesaplayabilme becerisi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Bileşke yükleme, • Emniyetli tasarım, • Burkulma, • Kirişlerde çökme, • Enerji yöntemi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ASAL GERİLMELER: Kirişlerde asal gerilmeler, güç iletim organlarında asal gerilme hesaplamaları, bileşke yükleme durumunda asal gerilmelerin hesaplanması Rehberli Problem Çözümü
2 KİRİŞLER: Giriş, uzunlamasına eksenine dik yüke maruz kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momentinin hesaplanması, bu tip kirişlerde çökmenin tanımı, kirişlerde çökme ve dönme, elastik eğri denkleminin çıkarılması Rehberli Problem Çözümü
3 KİRİŞLER: Elastik eğri denkleminin analitik çözümü, birden fazla tekil yüke ve yayılı yüke maruz kirişlerde elastik eğrinin belirlenmesi, statik belirsiz kirişlerde çökme ve dönme Rehberli Problem Çözümü
4 KİRİŞLER: Tekil fonksiyonlar ve bu fonksiyonların mukavemet problemlerine uygulanması, kirişlerin çökme ve dönmesinin tekil fonksiyonlar kullanılarak belirlenmesi, süperpozisyon metodu Rehberli Problem Çözümü
5 KİRİŞLER: Süperpozisyon yönteminin statik belirsiz kirişleri uygulanması, moment- alan yöntemi, moment-alan yönteminin ankastre kirişlere uygulanması Rehberli Problem Çözümü
6 KOLONLAR: Giriş, kararlılığın tanımı, yapılarda kararlılık kavramı, kolonlarda burkulma, kritik yük, pim destekli kolonda Euler denkleminin çıkarılması ve bu denklemin analitik çözülmesi Rehberli Problem Çözümü
7 KOLONLAR: Geometrik merkezden kaçık yükleme sonucu oluşan burkulma problemi, geometrik merkezde ve bu merkez dışında etki eden bir eksenel yük olması durumunda kolon dizaynı Rehberli Problem Çözümü
8 ENERJİ YÖNTEMLERİ: Giriş, şekil değişim enerjisi, şekil değişim enerjisi yoğunluğu, normal gerilme halinde elastik şekil değişim enerjisinin hesaplanması Rehberli Problem Çözümü
9 ENERJİ YÖNTEMLERİ: Giriş, şekil değişim enerjisi, şekil değişim enerjisi yoğunluğu, normal gerilme halinde elastik şekil değişim enerjisinin hesaplanması Rehberli Problem Çözümü
10 ENERJİ YÖNTEMLERİ: Tekil bir yük altında iş ve enerji, enerji yöntemi kullanılarak çökmenin belirlenmesi, birden fazla yük etki eden kirişlerde çökmenin enerji yöntemiyle hesaplanması Rehberli Problem Çözümü
11 Ara Sınav
12 ENERJİ YÖNTEMLERİ: Castigliano teoremi, çökmenin Castigliano teoremi kullanılarak hesaplanması, statik belirsiz yapılarda enerji yönteminin kullanılması, Rayleigh-Ritz yöntemi Rehberli Problem Çözümü
13 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ: Giriş, sonlu elemanlar yönteminin temelleri, sonlu eleman denklemlerinin çıkarılması, şekil fonksiyonları, ağ yapısı, eleman tipleri, sonlu eleman denklemlerinin çözülmesi Rehberli Problem Çözümü
14 Sonlu elemanlar yöntemi ile bir cisimdeki gerilmelerin hesaplanması Rehberli Problem Çözümü
15 Programlama dili ile bir problemin modellenmesi ve çözümü Rehberli Problem Çözümü
16 Final Sınavı

1. Mechanics of Materials, 7th ed., F.P. Beer, E. R. Johnston, J.T. DeWolf, D. F. Mazurek, McGraw Hill, 2015; YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Mechanics of Materials, 8th ed., R.C. Hibbeler, Prentice Hall, 2010.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 3 1 3
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Quiz için Bireysel Çalışma 3 5 15
Ev Ödevi 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 149

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 4 5
ÖÇ 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 4 5
ÖÇ 6 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek