GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507003302018 STATISTICS Ders 3 6 7,00

Lisans


İngilizce


Dersin temel amacı, öğrencilere veri değerlendirmesinde ve karar verme aşamasında objektif düşünce alışkanlığının sağlatılmasıdır. Bu doğrultuda temel kavramlar olarak, birimler, deney verilerinini analizi, belirsizlik analizi tanıtılacaktır. İstatiksel analiz farklı sistemlere uygulanan belirsizlik analizi, gauss dağılımı ve diğer yöntemlerle uygulanacaktır. Deneysel metodlar ,ölçme teknikleri ve sistemleri değişik mühendislik problemleri üzerinde uygulanacaktır. Mınıtab ve Excel kullanarak deney tasarımının analizi yapabilme, grafikleri yorumlama anlatılacaktır. Deney planlama ve tasarlama becerisi ve rapor yazımı konuları da anlatılacaktır.


Doç. Dr. Lütfiye Altay Doç. Dr. Melis Zeybek


1 Temel SI birimleri kavramak
2 Deney verilerinin analizini kavramak
3 Belirsizlik analizini kavramak
4 Belirsizlik analizini farklı sistemlere uygulayabilmek
5 İstatiksel analiz metodlarını kavramak
6 Sıcaklık , basınç uzaklık ve alan ölçümünü kavramak
7 Kuvvet, tork ve elektrik ölçümünü anlamak
8 Faktöriyel tasarımlar kullanarak deney sonuçlarını varyans analizi ile analiz edip yorumlamak
9 Testlerde eş zamanlı güven aralıklarını yorumlamak, ikili ve çoklu karşılaştırma yapabilmek
10 Faktör Etkileri ve Regresyon Modeli Katsayılarını tahminleyebilmek
11 Mınıtab ve Excel kullanarak deney tasarımının analizi yapabilmek, grafikleri yorumlamak

Birinci Öğretim


Yok


yok


●Giriş, temel kavramlar, SI birim sistemleri ●Deney verilerinin analizi, belirsizlik analizi ●İstatiksel analiz ●Belirsizlik analizinin farklı sistemlere uygulanması ●Sıcaklık ve Basınç ölçümü ●Temel elektrik ölçümü ●Uzaklık ve alan ölçümü ●Kuvvet ve tork ölçümü ● Mınıtab ve Excel kullanarak deney tasarımının analizi ●Deney tasarı ve planlanması, rapor yazma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, temel kavramlar ve SI birim istemleri
2 Deney verilerinin analizi, belirsizlik analizi
3 İstatiksel analiz, ortalama, varyans, standart sapma
4 Belirsizlik analizinin farklı sistemlere uygulanması
5 Aritmetik Ortalama, Ortanca, Mod) Yayıklık Ölçüleri (Varyans, Standart Sapma) Sınıflanmış Veriler, Histogram.
6 Sıcaklık ölçümü
7 Basınç ölçümü
8 Temel Elektrik, kuvvet ve tork ölçümü
9 Uzaklık, alan ve akış ölçümü
10 Vize
11 Deney Tasarımı ve Planlanması, Faktoriyel Tasarımlara Giriş, Taguchi Metodu, Dayanıklı Parametre Tasarımı
12 Tek Faktörlü Deneyler: Deney tasarımı, yanıt ve faktörlerin belirlenmesi, varyans analizi, Excel ve Minitab ile deney tasarımının analizi, sonuçların ve grafiklerin yorumlanması
13 Rasgele Blok Tasarımı: Minitab ile deney analizi, sonuçların ve grafiklerin yorumlanması
14 Faktöriyel Tasarımlar: 2^2 Faktöriyel tasarımlar, Ana Faktör Etkileri ve Faktörler Arası Etkileşimlerin Tahmin Edilmesi, varyans analizi, hata bileşeni analizi, regresyon modelinin tahmin edilmesi, Minitab ile deneyin analizi, sonuçların ve grafiklerin yorumlanması
15 Faktöriyel Tasarımlar: 2^3 Faktöriyel tasarımlar, Ana Faktör Etkileri ve Faktörler Arası Etkileşimlerin Tahmin Edilmesi, varyans analizi, hata bileşeni analizi, regresyon modelinin tahmin edilmesi, Minitab ile deneyin analizi, sonuçların ve grafiklerin yorumlanması
16 Final

APPLIED STATISTICS & PROBABLY FOR ENGINEERS (D. C. Montgomery & G. C. Runger) 2) JOHN FREUND’S MATHEMATICAL STATISTICS (I. Milleer & M. Milleer) 3) “Experimental Methods for Engineers”, J.P. Holman, 8th ed., McGraw Hill.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 50
Proje Hazırlama 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 20 120
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 202

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 5 4
ÖÇ 6 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 7 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 8 4 4 5 5 4
ÖÇ 9 4 4 5 5 4
ÖÇ 10 4 4 5 5 4
ÖÇ 11 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek