GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAK412 BİLGİSAYARA GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu derste, bilgisayara ilişkin temel bilgilerin, işletim sisteminin tanımlanması ve kullanıcıların Microsoft Office programlarından Word ve Powerpoint programlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.1
2
3
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilgisayara ilişkin temel bilgilerin verilerek, işletim sistemi, özellikle Microsoft Word ve Powerpoint programlarının kavranması ve uygulamalarla pekiştirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgisayara ilişkin temel Kavramlar
2 Donanım ve Yazılım Kavramları
3 Microsoft Windows , Dosya İşlemleri
4 Microsoft Powerpoint ve sunum Teknikleri
5 Sunum Hazırlama
6 Sunum Hazırlama
7 Microsoft Word Tanıtımı ve Kullanımı
8 Arasınav
9 Metin İşlemleri, WortArt ve Uygulama
10 Sütun Oluşturmak
11 Tablo Oluşturmak
12 Konu ile ilgili Uygulama
13 Konu ile ilgili Uygulama
14 Konu ile ilgili Uygulama
15 Genel Tekrar ve Uygulama
16 Final

Sartain, Jd.(2018), How to Create and Share Custom Style Sheets in Microsoft Word and PowerPoint, PCWorld. Oct, , Vol. 36 Issue 10, p94-102. 9p. 14. Lambert, Joan (2016), Microsoft Powerpoint,. Boca Raton : QuickStudy Reference Guides. Battersby, Jeffery (2015), Microsoft Word Finally! Much Needed Updates Make For A Better Word.,. Macworld - Digital Edition. Sep, Vol. 32 Issue 9, p18-22. 5p. • Bucki, Lisa (2013), Microsoft Word,.. Indianapolis, Ind. : J. Wiley & Sons. Cox J.&Preppernau, J.(2008), Adım Adım Microsoft Office 2007, (Çeviri: Duygu Kayadelen, Selim Göksu vd.), Arkadaş Yayınları, Ankara. Bal, Hasan Çebi, (2018), Bilgisayar ve internet Kullanımı(Windows 7 Office 2010), Ekin Yayınevi. Deniz Mertkan Gezgin (2007), Bilgisayara Giriş ve MS Office 2007, Efe Akademi Yayınları,


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek