GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAK414 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

LisansBu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.1 Üniversite kavramını anlayabilme.
2 Ege Üniversitesinin misyonunu, vizyonunu ve stratejik planının ana hatlarını kavrayabilme
3 Üniversitenin çeşitli hizmet birimlerinden (kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi vb.) yararlanabilme
4 Üniversitenin yönetim birimlerini tanıyabilme
5 Ege Üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerini kavrayabilme.


Yok


Yok


Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlemevi, sanat tarihi müzesi gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve uluslararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay İzmir’de düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler, İzmir’de bulunan müze ve arkeolojik bölgelere yapılan gezi ve bilgilendirmeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2 Üniversite kavramı ve anlayışı
3 Ege Üniversitesinin misyon, vizyon ve stratejik planı
4 İzmir’de düzenlenen Mart ayı etkinliklerinin sunumu
5 Spor Kulüpleri ile ilgili tanıtım
6 Sanat ve Bilim Kulüpleri ile ilgili Tanıtım
7 Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması
8 İzmir’de düzenlenen Nisan ayı etkinliklerinin sunumu
9 Psikoloji Kulübü ile ilgili tanıtım
10 Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi
11 Süpervizyon
12 Öğrenci İşleri hakkında bilgi verilmesi
13 Uluslararası olanaklar hakkında bilgi verilmesi
14 İzmir’de düzenlenen Mayıs ayı etkinliklerinin sunumu
15 Kütüphaneye gezi ve kütüphanedeki olanakların tanıtılması
16 Final Sınavı: Genel değerlendirme


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Rapor 1 1 1
Performans 11 1 11
Toplam İş Yükü (saat) 26

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek