GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GID410 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, günümüz işletmelerinde önemli yönetim işlevlerinden biri olan halkla ilişkiler alanına ilişkin kavramları aktarmak, halkla ilişkiler çalışmalarının işleyiş biçimini anlatmak ve halkla ilişkiler mesleğinin içerisinde yer alan temel bilgileri sunarak, kurumsal etkinliğin arttırılmasındaki önemi konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir.


Prof. Dr. Mine SARAN


1 Halkla İlişkilere ilişkin temel kavramları ve modelleri tanımlar, ilgili bilim dallarını ilişkilendirir. Mesleğe ilişkin temel ilkeleri vurgular.
2 Halkla İlişkilerde kullanılan araçları tanımlayıp yönetebilir.
3 Kuruma ve hedef kitlelere yönelik İletişim sorunlarını tanımlar, analiz eder ve çözümler önerebilir.
4 Halkla ilişkilerde araştırma,planlama,uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgi kazandırır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında halkla ilişkiler inter disipliner bir bilim dalı olarak ele alınmakta, diğer bilim dalları ile olan etkileşim vurgulanmaktadır. Ders içeriğinde genel olarak halkla ilişkiler teorileri ve modelleri, halkla ilişkilerin önemi, amaçları, uygulama alanları, temel ilkeleri, araç ve teknikleri, tanıma ve tanıtma süreçleri, kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler, hedef kitle, halkla ilişkiler departman ve ajanslarının yapılanması, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri yer almaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Halkla İlişkilerin Tanımı ve Konusu, Tarihsel Gelişim Süreci, Halkla ilişkilerin Amaçları
2 İletişimin tanımı, iletişim süreci, iletişimin öğeleri, iletişim türleri, duygusal zeka kavramı.
3 Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri, Halkla İlişkilerin Halkları, Hedef Kitle Kavramı
4 Diğer Alanlar ve Halkla ilişkiler, İletişim ve Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
5 Kurumsal Reklamcılık ve Örnekleri, Propaganda ve Halkla İlişkiler, Lobicilik ve Halkla İlişkiler, Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler
6 Halkla İlişkiler Çalışmalarında Tanıma ve Tanıtma, Halkla ilişkilerde Tanımanın Önemi, Halkla İlişkilerde Tanıma Yöntemleri
7 Halkla İlişkilerde Tanıtımın Önemi, Halkla İlişkilerde Tanıtma Yöntemleri
8 Halkla ilişkilerde kurumsal imaj yaratma süreci ve Önemi, Kurumsal İmaj Kavramı, Kurum Kültürü Kavramı, Kurum Kimliği Kavramı, Kurumsal Kültür- Kimlik ve İmaj etkileşimi
9 Arasınav (Vize)
10 Halkla İlişkiler Çalışmalarında İki Temel Yön: Kurum İçi ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler, Kurum İçi Halkla İlişkilerin Önemi, Kurum İçi İletişimin Yapısı, Kurum İçi Halkla İlişkiler de kullanılan Yöntemler
11 Kurum Dışı Halkla İlişkilerin Önemi, Kurumun Yakın Dış Çevresi İle İletişim, Diğer Dış Çevre İle İletişimi, Müşterilerle İlişkiler
12 Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kullanılan Araçlar: Yazılı Araçlar, Yayın Araçları, Diğer Halkla İlişkiler Araçları
13 Halkla İlişkiler Çalışmalarının Organizasyonu, Halkla ilişkiler Departmanları
14 Halkla İlişkiler Ajansları, Kuruluşun halkla ilişkiler strateji ve politikalarının belirlenmesi, Halkla İlişkilerde Proje Basamakları
15 Halkla İlişkiler Uygulamalarında Ölçümleme ve Değerlendirme Süreci
16 Final

Ders Kitabı: A. Bülend Göksel, Nilay Başok Yurdakul, Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, Ege Üniversitesi Basım evi, 2002. Yardımcı Kaynaklar: • Nazife Güngör, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, 2018 • Füsun Kocabaş, Müge Elden, Nilay Yurdakul, Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, İletişim Yayınevi, 2002 • Alison Theaker, Halkla İlişkilerin Elkitabı, MediaCat Kitapları, 2006. • James E. Grunig, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayın Yapım, 2005. • A. Rıdvan Bülbül, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Nobel Yayın Dağıtım, 2000. • Salim Kadıbeşegil, Halkla İlişkilere Nereden Başlamalı?, MediaCat Kitapları,1999. • Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?,Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2001 • Ceyda Aydede, Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları, MediaCat • Anthony Davis, Halkla İlişkilerin ABC'si, MediaCat Kitapları, Nisan 2006 • Terrence E. Deal, M.K. Key, Kurumiçi Halkla İlişkiler Kutlamalar, Ritüeller, Törenler, Ödüller, MediaCat Kitapları • Aydemir Okay, Ayla Okay, Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, 2005 • Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Aktüel Yayınları, 2004. • İrfan Erdoğan, Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler , Erk Yayınları, Eylül 2005 • Sema Yıldırım Becerikli, Uluslararası Halkla İlişkiler, Nobel Yayın Dağıtım, Eylül 2005Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 15 15
Tartışma 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 3 3
Proje Hazırlama 1 6 6
Okuma 2 15 30
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 5 4 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek